Прокурорската колегия анулира резултати от конкурс за районни прокуратури

  • 06 юли 2023 14:34

  • 486
  • 0
Прокурорската колегия анулира резултати от конкурс за районни прокуратури
© pixabay

Заради опорочена процедура Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет   анулира резултатите от конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури и подновява  конкурса във фазата на опороченото действие, съобщава специализираният правен сайт defakto.bg.

Причината е грешка в казуса,  изготвен от комисията, която поставя под съмнение резултатите от писмения изпит в конкурса.

Предстои комисията да изготви нови 10 на брой казуси и 10 броя тестове па прявата на ЕС и права на човека.

За решението си ПК е била сезира от участници в конкурса, които е трявало да решават изтегления казус на писмения изпит.

“При проверка на редовността и законосъобразността на конкурсната процедура е установено, че не е спазена разпоредбата на чл. 19, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наредбата. Протоколът за поправка на техническа грешка в изнесените отговори налага извод, че комисията не е изпълнила в цялост изискването на чл. 21, ал. 1 от Наредба 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт“, съобщи ВСС.

ПК единодушно приема, че опрочената процедура е основание за  провеждане на нов писмен изпит.

Колегията  откри процедура за избор на районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен, поради изтекъл мандат на титуляра. Предложения за назначаване се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес в  едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет сайта на ВСС.

ПК  определи дата – 26.07.2023 г., за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас.

Последвайте канала на

Аделина Делийска
486 0

Свързани новини

Водещи новини