18 оферти за проектиране на ремонта на над 103 км пътища в Софийска област

  • 21 ноември 2022 12:11

  • 204
  • 3
18  оферти за проектиране на ремонта на над 103 км пътища в Софийска област
© Pixabay

18 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на 103,3 км републикански пътища в Софийска област.

Сред тях са над 33 км от първокласния път Джурово – Ботевград, както и близо 7 км от третокласното трасе Ковачевци – Поповяне, което е алтернативен маршрут за Самоков и Боровец. Индикативната стойност на поръчката е 2 066 800 лв. без ДДС.

Отворени са офертите за технически проекти за ремонта на над 117 км пътища в Плевенско

Обществената поръчка е в пет обособени позиции. В обособена позиция 1 е проектирането на основния ремонт на 21 км от второкласния път II-37 Джурово - Етрополе. Отворени са 3 оферти. Те са подадени от:

·        Физическо лице - Даниела Валентинова Пенева;

·        Обединение „Ий Кей Джей - Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;

·        „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД.

Участъкът преминава през пет населени места – Джурово, Беляновец, Малки Искър, Лъга и Етрополе. Трасето не е ремонтирано основно повече от 40 години. Пътната конструкция и прилежащите 7 големи съоръжения /мостове над р. Изворска, р. Брусенска, р. Стара река, р. Малки Искър, р. Мелна и р. Вранещица/ са в недобро състояние, с нарушено отводняване и намалена носимоспособност. Индикативната стойност за изработване на техническия проект е 420 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

В обособена позиция 2 е изработването на технически проект за основен ремонт на 33,4 км от първокласния път I-3 Джурово – Ботевград. Отворени са  две оферти. Те са на:

·        „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

·        „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД.

Трасето, предвидено за ремонт, преминава през 7 населени места – Джурово, Осиковица, Осиковска Лакавица, Правец, Разлив, Трудовец и Ботевград. Основен ремонт на участък е правен в края на 70-те години на миналия век. Настилката е с множество пукнатини и слягания и с нарушено отводняване. Прогнозната стойност за проектирането е 669 400 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

В обособена позиция 3 е проектирането за ремонта на 16,8 км от третокласния път III-105 Елешница – Нови хан. Отсечката преминава през Елешница, Столник, гр. Елин Пелин, Гара Елин Пелин и Нови хан. Отворени са 3 оферти. Те са подадени от:

·        Физическо лице - Нели Николаева Узунова;

·        „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

·        „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД.

Третокласното трасе е най-кратката връзка на община Елин Пелин с първокласните пътища I-1 София – Видин, I-6 София – Бургас, I-8 София – Пловдив, както и с автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“. Индикативната стойност на поръчката за изработване на техническия проект е 337 200 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

В обособена позиция 4 е изработването на технически проект за ремонта на 6,8 км от път III-181 Ковачевци – Поповяне. Отворените 3 оферти са на:

·        „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

·        „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

·        „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД.

Третокласният път е алтернатива за пътуващите от София към община Самоков и курортните комплекси Боровец и Мальовица. Прогнозната стойност за проектирането е 137 200 лв. без ДДС. Срокът за изработване е 60 календарни дни.

В обособена позиция 5 е проектирането на основен ремонт на 25,1 км от път III-801 Вакарел – Белица. Отворени са 7 оферти. Те са подадени от:

·        Физическо лице - Валери Иванов Пенев;

·        „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

·        „РУТЕКС“ ООД;

·        „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

·        „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

·        „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

·        „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Трасето, което е предвидено да се ремонтира, преминава през 4 населени места –  Вакарел, Бузяковци, Джамузовци и Белица. Последният основен ремонт в отсечката е правен преди повече от 20 години. Индикативната стойност на поръчката е 503 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След процедура по ЗОП след това ще бъдат избрани и изпълнителите на необходимите ремонтни дейности.​

 

Десислава Станева
204 3

Свързани новини

Коментари 3

Добави коментар
PaulaFox

2022.11.22 | 04:40

3
❤️Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ X21.FUN
PaulaFox

2022.11.21 | 17:59

2
❤️Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ X21.FUN
PaulaFox

2022.11.21 | 12:23

1
❤️Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ Ja.cat/id398062

Добави коментар

Водещи новини