През април е отчетен ръст от 22.8 на сто в промишлеността

10 юни 2021 12:04

През април е отчетен ръст от 22.8 на сто в промишлеността
© Pixabay
126 3

По предварителни данни на Националния статистически институт през април сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.2 на сто в сравнение с март 2021 година.

През април 2021 г. календарният индекс на промишленото производство нараства с 22.8 на сто спрямо съответния месец на 2020 година.

Рязък скок на икономиката у нас

През април повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2 на сто, а понижение в добивната промишленост - с 6 на сто, и при преработващата промишленост - с 0.8 на сто.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 13.9 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 11.5 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.7 на сто, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.7 на сто. Съществено увеличение е регистрирано при: производството, некласифицирано другаде - с 25 на сто, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.5 на сто, производството на тютюневи изделия - със 7.3 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 26.2 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.5 на сто, и в добивната промишленост - с 4.6 на сто.

Цените на производител в промишлеността през март се увеличават с 1.4% спрямо предходния месец

Значителен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 259.4 на сто, производството, некласифицирано другаде - с 89.5 на сто, производството на мебели - с 54.4 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 46.4 на сто, производството на електрически съоръжения - с 45.7 на сто.

Най-голямо намаление е отчетено при: производството на напитки - с 20.2 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.4 на сто, производството на химични продукти - с 9.6 на сто.

Радина Лазарова
126 3

Коментари 3

Добави коментар
Lauraguaaa

2021.06.10 | 23:41

3
М­л­­а­­­д­а­ ­­­м­­о­к­р­­а­­­ ­у­ч­­е­­н­­­и­­ч­к­­а­­ ­­ч­­­у­к­а­­ ­­ ­W­­ ­W­­ ­W­ ­.­­­ ­B­­ ­­­G­­­ ­1­­ ­­7­­­ ­­.­ ­­­C­ ­L­ ­­U­­­ ­B
Lisabooha

2021.06.10 | 20:40

2
М­­­л­­а­­­д­­а­­­ ­м­­­о­к­р­­а­ ­­­у­­­ч­­­е­н­­и­­­ч­­к­­а­­­ ­­­ч­­­у­­­к­­а­­­ ­ ­­­W­ ­­W­­­ ­W­­ ­­­.­­­ ­­­B­ ­­G­­ ­1­­ ­­­7­­­ ­­­.­­­ ­C­ ­L­­ ­­U­­­ ­B
Courtneyxmida

2021.06.10 | 15:37

1
М­­л­а­д­­а­ ­­­м­о­­­к­­р­­а­ ­у­­­ч­е­­н­и­­ч­­к­­а­­­ ­­­ч­у­­к­а­­­ ­ ­W­ ­­­W­­ ­W­­­ ­­.­­ ­B­­­ ­G­­ ­­1­­ ­7­­ ­­­.­­ ­­C­ ­L­­ ­­U­­ ­B

Добави коментар

Водещи новини