Димитър Николов и синдикатите подписаха новия колективен трудов договор

26 февруари 2021 17:27

Димитър Николов и синдикатите подписаха новия колективен трудов договор
© Община Бургас
240 0

Кметът Димитър Николов и представителите на синдикатите в социалната сфера в Бургас подписаха новия колективен трудов договор, който урежда по-добри трудови условия за общинските социални служители, съобщиха от общината.

За работа в рискова среда работниците и служителите от центровете за социални услуги вече ще получават допълнителен платен годишен отпуск в размер на 1 ден повече, съответно управителите и директорите на социалните звена ще могат да ползват вече 7, а всички останали длъжности в сферата на социалните услуги – 5 работни дни.

Социалните работници ще ползват служебен отпуск, когато съответното социално звено не функционира поради обявено бедствено положение или епидемия за срока на извънредното положение, но за не повече от 10 работни дни. Предоставеният служебен отпуск ще се използва в рамките на същата календарна година.

Допълнителното трудово възнаграждение за положен нощен труд се вдига почти двойно – от 0,60 лв. на 1.10 лв., за всеки отработен час. При финансова възможност директорите на социалните услуги ще могат да определят по-висок размер на основните работни заплати на своите служители.

При реализиране на икономии във фонд работна заплата на съответната социална услуга, процент от икономиите да бъде разпределен като ДМС между работниците и служителите на база отработени дни, оценките от атестацията или показани резултати в края на всяка календарна година.

Пламен Димитров за отварянето на заведенията: Решението не е добро

Увеличава се и размерът на наградите за Деня на социалния работник и за Рождество Христово от 520 лв. на 560 лв. Средствата за работно облекло на всички работници и служители също се увеличават от 300 лв. на 350 лв.

„Тази година разширихме капацитета на социалните услуги в Бургас и прибавихме още няколко нови социални програми. Правим всичко възможно да осигурим условия за ваксиниране на потребителите на Домашен социален патронаж и на хората, приютени в Центъра за настаняване на бездомни. Ще потърсим и ново, по-просторно помещение за Дневния център за деца с увреждания в ж.к. „Славейков“, допълни още кметът Николов.

Novini.bg
240 0

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини