Мария Габриел обяви създаването на Център за знания

15 януари 2021 14:45

Мария Габриел обяви създаването на Център за знания
© Фейсбук
343 5

Научните изследвания и иновациите са ключови за развитието на динамичен европейски космически сектор, който да утвърди стратегическата автономност на Европа в космическото пространство. Инвестираме във водещи инфраструктури с подкрепата на програми като "Хоризонт 2020", "Коперник", предоставяйки геопространствена информация за насърчаване на иновациите и опазването на нашата планета. Със създаването на нов Център за знания за наблюдение на Земята амбицията ни е да се оптимизира предоставянето на точни и надеждни данни и информация по въпроси на околната среда, земеделието, предизвикателствата, свързани с изменението на климата, сигурността. Това заяви Мария Габриел в ключово изказване по време на XIII-ата международна конференция в Брюксел по въпросите на космическото пространство.

Онлайн събитието обедини ключови участници, ангажирани в областта на Космоса, в тридневни дебати на високо равнище по актуалните въпроси, пред които е изправена Европа днес: възстановяване от кризата с COVID-19, устойчивост, цифров и екологичен преход. Комисар Габриел изтъкна, че научните изследвания и иновациите в космическото пространство отбелязват значителен напредък през последните десетилетия. Те подпомагат разработването на услуги за използване на данните от наблюдението на Земята, създаването на цифрови близнаци за Земята и океаните (‘digital twins’), свързани са с напредъка в квантовите спътникови връзки.

Чрез програма "Хоризонт 2020" сме инвестирали около 1.5 милиарда евро в космически изследвания. С новата програма "Хоризонт Европа" и рекордния бюджет от 95,5 млрд. евро, който договорихме през декември, се откриват нови възможности за научните изследвания свързани с Космоса, заяви Мария Габриел.

Тя наблегна, че с Центъра за знания за наблюдение на Земята ще се подобри координацията в рамките на Комисията и с държавите-членки, за да стане по-ефективно използването на продукти и информация от наблюдението на Земята от гражданите, правителствата, индустрията. Той ще се базира на два основни стълба. Първият е увеличаване на потребителската база чрез детайлни оценки на изискванията за по-добре информирани регулаторни подходи. Вторият е свързан с приоритизиране на инвестициите в научноизследователската и развойна дейност. Центърът за знания ще подпомогне и прилагането на по-дългосрочни стратегии за научни изследвания и иновации, свързани с продукти и услуги за наблюдение на Земята.

Нови граници между теорията и практиката, синхронизирани действия между наука и технологии, работни места и умения за поколение справящо се с предизвикателствата - това е добавената стойност на науката и иновациите в политиките и програмите свързани с космическото пространство, заключи българският еврокомисар.

Novini.bg
343 5

Свързани новини

Коментари (5)

Добави коментар
Центърът за знания "Тиквата"

2021.01.15 | 14:56

124445
и ще произвежда умни тикви
Да, колкото университетът П У ТКА

2021.02.08 | 06:13

150171
произведе умни пу тки.
А

2021.01.15 | 16:38

124550
БРАВО, ГАБРИЕЛ
Изчезниофсо

2021.01.15 | 16:02

124503
Дали Тулупа е мандръсал и тази Калинка с двеста ?
тази е тиква

2021.01.15 | 15:11

124461
тази е тиква, пълна е с тиквено семе

Добави коментар

Водещи новини