Приета е нова Наредба за антидопинговата дейност

  • 06 януари 2021 14:46

  • 229
  • 0
Приета е нова Наредба за антидопинговата дейност
© Novini.bg

Министерският съвет прие нова Наредба за антидопинговата дейност. Това съобщиха от правителствената пресслужба. С приемането й подзаконовата нормативна рамка в областта на допинговия контрол, дисциплинарното производство и мерките за предотвратяване и борба срещу употребата на допинг в спорта е приведена в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание и спорта, Световния антидопингов кодекс 2021 г. /Кодекс 2021/ и международните стандарти към него, които влизат в сила на 1 януари 2021 г.

Кодекс 2021 и международните стандарти към него /два от които са нови - Международният стандарт за управление на резултатите и Международният стандарт за образованието/ въвеждат редица изменения и допълнения спрямо Световния антидопингов кодекс 2015 г., чиито задължителни разпоредби са отразени в действащата Наредба за антидопинговата дейност. Основните разпоредби, на които настоящата Наредба за антидопинговата дейност не съответства на Кодекс 2021 са следните:

В новия кодекс е дефинирана ролята на националните антидопингови организации. В своите оперативни решения и дейности те трябва да бъдат независими от спорта и правителството. Забранява се всяко участие в техните оперативни решения или дейности от страна на лице, което същевременно участва в управлението или дейностите на международна федерация, национална федерация, организация за спортни прояви на най- високо ниво, национален олимпийски комитет, национален паралимпийски комитет или правителствена служба, отговаряща за спорта или за антидопинговите дейности.

Правителството одобри новата Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на България

В Кодекс 2021 са направени допълнения във връзка с новия Международен стандарт за образованието. Образованието е основен стратегически способ, чрез който се насърчава поведение в съответствие със стойностите на чистия спорт и предотвратяване употребата на допинг. Въведени са съответно нови задължения за националните антидопингови организации.

Прецизирана е съществуващата уредба на антидопинговите нарушения. С цел защита на лицата, които докладват на властите за неспазване на антидопинговите правила е въведено и ново нарушение.

Направени са редица изменения и по отношение на налаганите санкции в това число при: отказа за даване на проба, фалшифицирането, съучастието, утежняващите обстоятелства, които могат да увеличат периода на лишаване от права, обстоятелствата, които могат да доведат до намаляване на санкцията, санкциите при споразумения за управление на резултати, при многократни нарушения, както и при временното отстраняване.

Последвайте канала на

Novini.bg
229 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини