Община Плевен изразходва почти половината от бюджета си за сферата на образованието

Община Плевен е изразходвала почти половината от бюджета си през 2019 година за сферата на образованието. Това показа общественото обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, съобщиха от общината.
Разходите по Функция "Образование" са с относителен дял 48,55 на сто от общите или 46,8 млн.лв - с близо 14 на сто повече, в сравнение с 2018 г.


Сборният общински бюджет е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени са застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и други, посочват от общината. Така общият обем на бюджета към 31 декември 2019 г. е станал 108,2 млн.лв., в т.ч. "Държавни дейности" - 71 млн.лв. и "Местни приходи" - 37,2 млн.лв. Разчетите на собствените приходи са изпълнени на 103,6 на сто, като са нараснали спрямо предходната година с 9,53 на сто - 2,4 млн.лв.

Относителният дял на този раздел от приходната част спрямо всички приходи е близо 37 на сто.

Изпълнението на годишния план на "Взаимоотношения с Централния бюджет" е 62,3 млн.лв. - на 100 процента. Изпълнението на планираните местни приходи е 17,4 млн.лв. Имуществени и други данъци са постъпили на 106,52 на сто - 18,6 млн.лв. Спрямо същия период на предходната година има увеличение с 9,29 на сто.

По-голямо преизпълнение има при "Данък върху превозните средства" - 935 528 лв. Планираните 16,9 млн.лв. неданъчни приходи са изпълнени на 100,60 на сто. Намаление е отчетено при "Такса за ползване на детски градини". При постъпленията от "Глоби, санкции и наказателни лихви" се отчита 92 на сто изпълнение на годишната задача.

Извършени са разходи от 87,7 млн.лв. Спазвани са приоритетите: заплати, храна, осигурителни плащания, издръжка на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности. За "Здравеопазване" са отделени 5,4 млн.лв, за "Култура" - 5,7 млн.лв. Капиталовите разходи са 3,5 млн.лв, а основните ремонти са били за 2,2 млн.лв. Общинският дълг от ФЛАГ е 5,6 млн.лв, е посочено в отчета на Бюджет 2019.

Предстои документът да бъде приет на сесия на Общинския съвет.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Общество

още

Анкета

Как трябва да реагира държавата при ръста на новите случаи на коронавирус у нас?

Как трябва да реагира държавата при ръста на новите случаи на коронавирус у нас?

Избрано от Интернет