Евдокия Манева пред novini.bg: За опазване на природата ни в кметствата и министерствата са нужни  визионери, а не временно пребиваващи

  • 05 юни 2020 09:03

  • 1176
  • 0
Евдокия Манева пред novini.bg: За опазване на природата ни в кметствата и министерствата са нужни  визионери, а не временно пребиваващи
© булфото/архив/

Интервю за проблемите по опазването на красивата ни природа, за мързела на някои чиновници и за прилагането на мерките по Натура 2000 с бившата министърка на МОСВ /в кабинета на Иван КостовИван Костов През 1967 година завършва средно образование в 18-о СПУ "Кирил и Методий" (СОУ "Уилям Гладстон") - 1997г. - 2001г./, зам.-министър и депутат Евдокия Манева. В сферата на екологията, на опазването на околната среда, тя е един от най-уважаваните и ценени специалисти години наред.

- Г-жо Манева, какви са подводните камъни, които застрашат реализацията на мерките по прилагането на законодателството за "Натура 2000", заради които от ЕК биха ни порицали и санкционирали занапред?
- Не бих казала,че има подводни камъни. Всичко, което трябва да се направи е известно, то е регламентирано с европейското и българското законодателство. Проблемът е, че изискванията не се изпълняват, което поражда рискове да бъдем санкционирани. Не това обаче е най-неприятното. Всички трябва ясно да осъзнаем,че бездействието  и нарушенията  в тази сфера,  могат да означават необратими последици за нашата природа, унищожаване на редки представители на биологичното разнообразие и техните местообитания и следователно щета за самите нас. Най-сериозните проблеми в момента са :
  - неиздадените  заповеди за границите на териториите от мрежата, видовете  и режимите за тяхното опазване.То е резултат от забавеното картиране,споровете около качеството на това картиране,споровете между заинтересуваните страни относно ограниченията ,които трябва да бъдат въведени в тези територии ,с цел опазване на биологичното разнообразие,мудност ,нерешителност  на администрацията и неспособността й да реши възникналите спорове.
  - занижения  контрол за опазване на териториите от мрежата Натура 2000, поради изключителната  малобройност на компетентни специалисти в контролния апарат и пълната незаинтересованост на местните власти.
  - отсъствието  на знания сред населението  за значимостта на тези територии и  липсата  на целенасочена политика за привличането му  в тяхното опазване.Неспособността  да се използват  предимствата на тези територии в интерес на местното население ,за развитието и разнообразяването на поминъка на хората от тези райони.

Евдокия Манева пред novini.bg: Бунището на Европа сме, Зелената сделка не е лъжица за нашите уста

- В момента се готвят корекции на Закона за биоразнообразието, чрез проектозакон, който е в дискусия между първо и второ четене. Според вас, кои са най-проблемите текстове в досегашния закон, които непременно трябва да бъдат коригирани?
- Не мисля, че има смисъл да коментираме отделните текстове. Смятам обаче, че всяко изменение и допълнение на съществуващ закон, трябва да води до отстраняване на констатирани недостатъци при неговото прилагане, дължащо се на неясни разпоредби или неуредени обществени отношения. Не трябва да се правят кръпки ,за да се тушират пропуски в работата на администрацията или да се дават лобистки предимства на някоя от страните .Освен това текстовете трябва да бъдат предварително широко обсъждани, не формално,а с аргументи.

- Каква трябва да е ролята на българските учени в разработката и приложението на мерките по "Натура 2000"?, тъй като се появиха някои преждевременни опасения, че те експертите от научните среди ще бъдат изключени?
- Следя коментарите и възраженията срещу определени текстове. Дълбоко съм убедена, че в нито една сфера на обществения живот и специално в областта на опазване на околната среда,  ролята на учените не може и не трябва да бъде пренебрегвана. Нещо повече - тя трябва да бъде ясно регламентирана ,за да може управленските решения да се базират на съвременна експертиза  и постиженията на науката. За съжаление в областта на околната среда  и специално в опазване на природата, има натрупани сложни взаимоотношения, провокирани най-често от неправителствените организации, интереси свързани с финансови ресурси, печелене на проекти, доминиране на отделни личности с представи за непогрешимост, които изключително затрудняват напредъка в работата ,както и приемането на работещи законови норми.

За голяма част от защитените зони у нас не е определен режим за опазването им

- Ваши колеги през годините спорадично повдигат въпроса - трябва ли толкова много терени и площи от територията на страната ни да бъдат включени в "Натура 2000", като съпоставят нашите данни с тези на други държави. Кои са минусите и плюсовете от това?
- Размерът на включените в мрежата Натура 2000  територии се определя от природните дадености. Ние трябва да се радваме, че имаме изключително богата , разнообразна  и красива природа.Това е дар Божи, който трябва да ни прави по-богати и по-щастливи. Просто трябва да се научим да използваме това предимство, а не да мислим, че то по някакъв начин ни ограничава. Все повече хора по света искат да се наслаждават на запазена естествена природа. Ние имаме шанс, че все още не сме опропастили красотите на страната си. Освен това в много от териториите от Натура 2000 има изключително интересни исторически и археологични паметници, които заедно с природните дадености  биха могли да привлекат туристи, да дадат неосъзнавани досега възможности за местното население. Просто местните власти трябва да се събудят, както и трите ведомства - на околната среда, на културата и на туризма. Там са нужни  визионери,а не временно пребиваващи.

Последвайте канала на

Аделина Делийска
1176 0

Свързани новини

Водещи новини