МОСВ: Националният доверителен екофонд отваря отново схемата за подпомагане покупката на електромобили

02 септември 2019 14:51

МОСВ: Националният доверителен екофонд отваря отново схемата за подпомагане покупката на електромобили
© Pixabay
588 0

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя нова покана по схемата за насърчаване на използването на електромобили. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

По нея могат да кандидатстват централната администрация и нейните териториални подразделения, както и общините. Набирането на формуляри за кандидатстване започва днес и е с краен срок за приемане на документи 02.12.2019 г. Поканата е в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК) по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

До момента са отправяни 6 покани за прием на документи по схемата и са подадени 57 проектни предложения. От тях окончателно са изпълнени 32 проекта със стойност на изплатената субсидия 574 004 лв. По изпълнените проекти са закупени 22 изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места), 7 - за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места) и 3 изцяло електрически превозни средства категория L7e.

Със схемата се изпълняват политиките по опазване на околната среда в три направления – подобряване качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места.

Според условията за кандидатстване безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената, на която се купува.

Бенефициентите избират доставчик чрез обществена поръчка. Финансирането по проектите е в размер на:
20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места);
10 000 лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места);
20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева;
30 000 лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1;
40 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили на сайта на НДЕФ - http://ecofund-bg.org.

Радина Лазарова
588 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини