Приеха Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

  • 02 февруари 2012 18:21

  • 3218
  • 0
Приеха Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
©

Приеха на второ четене Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. С глоба от 50 000 до 100 000 лв. ще бъде наказан всеки, допуснал нарушението му, освен ако деянието съставлява престъпление.

Ако нарушението е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 100 000 до 200 000 лв.


Актовете за констатирани нарушения се съставят от упълномощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от него или от упълномощено от него длъжностно лице.

Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Последвайте канала на

Борислава Борисова
3218 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини