РИОСВ глоби с 30 000 лева общините Гоце Делчев и Петрич

  • 19 януари 2012 15:51

  • 750
  • 0
РИОСВ глоби с 30 000 лева общините Гоце Делчев и Петрич
©

Регионалните инспекции по околната среда и водите са наложили през декември миналата година 48 санкции и са издадени 116 наказателни постановления.

Акцент в контролната дейност на регионалните инспекции по околната среда и водите през декември бяха проверките за чистотата на пътищата и пътните съоръжения в обхвата на републиканската пътна мрежа и на граничните контролно-пропусквателни пунктове. Във всички 16 РИОСВ са проведени срещи, на които общините и областните пътни управления са представили графици за поддържане чистотата на пътните площи.

Мярката е предприета съобразно Закона за пътищата и отговорностите, които той възлага на кметовете и директорите на областните пътни управления като стопани на пътищата. Управлението на пътищата обхваща и дейности за поддържане чистотата на пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните комплекси, осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им. Тези задължения произтичат едновременно и от изискванията на Закона за управление на отпадъците.

РИОСВ- Благоевград е наложила имуществени санкции на общините Гоце Делчев - 20 хил. лв., и Петрич- 10 хил. лв. в качеството им на оператори на регионалните депа за битови отпадъци за неизпълнение на условия от издадени комплексни разрешителни, съобщиха от МОСВ.

750 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини