Комисията за стоковите борси и тържища с нов шеф

  • 20 май 2015 13:01

  • 777
  • 0
Комисията за стоковите борси и тържища с нов шеф
©

Правителството освободи членовете на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата поради изтичане на мандата им и определи новия състав на Комисията за следващия петгодишен мандат.

Досегашният член на Комисията Владимир Иванов става неин председател, Дарин Ангелов запазва позицията си като член на Комисията и през новия й мандат, а за втори член е определен Калин Стануков.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е държавен орган към Министерския съвет, който регулира и контролира създаването и дейността на стоковите борси, клиринговите къщи, стоковите тържища, пазарите на производителите, самостоятелните обекти и брокерите, извършващи дейност на стокова борса, по ред и начин, определени в Закона за стоковите борси и тържищата. Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Председателят й е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на икономиката.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗСБТ, Комисията се състои от председател и двама членове. Те се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и имат мандат пет години.

Десислава Станева
777 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини