Публикувани за обществено обсъждане са новите изисквания за специалността "Право"

  • 26 май 2022 10:05

  • 404
  • 0
Публикувани за обществено обсъждане са новите изисквания за специалността "Право"
© Freepik
Слушай новината Слушай новината

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист". Целта е да бъде актуализирана приета с постановление от Министерски съвет наредба от 1996 г., така че тя да отговаря на съвременните изисквания и европейски стандарти.

Новите текстове предвиждат единен държавен изпит за студентите от магистърски програми по специалността "Право" във всички юридически факултети в страната по конспект, утвърден от министъра на правосъдието. Приемът им ще става при условия и ред, определени от конкретното висше училище.

Министър Йорданова: Закриването на спецправосъдието не противоречи на Конституцията

Заложено е обучение по "Защита на правата на човека" и "Организация на правосъдието и правозащитните институции", предвидена е учебна практика от втори до пети курс, която ще е не по-малко от четири седмици годишно по дисциплини, изучавани през съответната година.

Юридическите факултети ще могат да създават правни клиники за практическо обучение на студентите по специалността "Право". В тях ще се осигурява възможност на студентите да придобият умения, необходими за упражняване на юридическата професия чрез лекции, симулации и работа с реални казуси под ръководството на практикуващи юристи.

Владимир Василев
404 0

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини