ЕС финансира достъпа на уязвими лица до висше образование

  • 07 януари 2022 10:36

  • 609
  • 0
ЕС финансира достъпа на уязвими лица до висше образование
© Novini.bg
Слушай новината Слушай новината

Младежи от уязвими групи ще получат подкрепа за достъп до висше образование със 7 млн. лв. от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОПНОИР) и от националния бюджет.

Училища и неправителствени организации в партньорство с висши училища могат да кандидатстват с проекти на стойност между 100 000 и 195 583 лв., с които да насърчат млади хора от уязвими групи да завършат висше образование. Максималната продължителност на проектите е 18 месеца, като те трябва да са приключили най-късно на 31.12.2023 г.

Насоките за кандидатстване по процедурата бяха утвърдени от Управляващия орган на оперативната програма след обществено обсъждане. Крайният срок за подаване на документите е 17,30 часа на 05.04.2022 г.

Цел пред МОН: До 2030 г. да се преодолее "изтичането на мозъци" от България

Предложенията могат да се изпращат само по електронен път в системата ИСУН 2020 на адрес https://eumis2020.government.bg/.

Кандидатури на хартия няма да бъдат допуснати до оценка. Със средства от ОП НОИР ще се подпомагат ученици от втори гимназиален етап в уязвимо положение. Целта е те да положат успешно задължителните и допълнителните матури и кандидатстудентските изпити за вход в университет, за да продължат образованието си. Зрелостниците могат да получат средства за разходите за кандидатстудентски такси, за пътуване и нощувка при явяване на изпитите в университет.

За приетите за студенти според нуждите ще се покриватсеместриални такси и настаняване в общежитие за първата академична година в рамките на проекта. За първокурсниците може да се осигурят също ментори, които да им помагат да се адаптират и социализират в университетската общност.

Повече информация има ТУК

Последвайте канала на

Владимир Василев
609 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини