МОН пусна първите е-услуги

  • 11 юни 2021 14:05

  • 338
  • 3
МОН пусна първите е-услуги
© Pixabay

Първите пет електронни услуги на Министерството на образованието и науката вече са достъпни за граждани и юридически лица чрез Портала за достъп на електронни административни услуги. Порталът се управлява от Държавна агенция „Електронно управление“.

По електронен път вече ще може да се заявява издаването на удостоверение за придобито до 27.12.1995 г. в България полувисше или висше образование, както и за придобита до 22.05.2007 г. образователно-квалификационна степен „специалист по …”. 

Вижте тук: 

Удостоверението се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в чужбина.

Нова електронна услуга се въвежда и за частните детски градини и училища. Техни представители вече ще могат да подават заявления за вписване, промени и отписване от регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чрез Портала на електронен адрес.

Частните детски градини и училища не могат да работят, без да са вписани в регистъра и да имат издадено удостоверение за това.

От същото улеснение ще се възползват и частните професионални колежи. За да осъществяват своята дейност, те трябва също да са вписани в регистъра на професионалните колежи и да имат издадено удостоверение от МОН. Занапред професионалните колежи ще могат да подават заявления за вписване, отписване или промени към регистъра и през Портала за електронни административни услуги тук.

Другите две електронни услуги се отнасят до предоставянето на вътрешни административни услуги.

Електронно заявление за издаване на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредена за обект на образованието и науката, може да се подаде тук

Електронно заявление за издаване на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката, може да се поиска чрез заявление, подадено тук

На посочените интернет адреси могат да се намерят заявленията за всяка от е-услугите. Остава и възможността за подаване на заявленията по пощата и на място в Центъра за административно обслужване на МОН.

Novini.bg
338 3

Коментари 3

Добави коментар
Nataliejfnga

2021.06.12 | 09:53

3
М­л­­а­­­д­а­ ­­м­о­­к­р­­­а­­­ ­­­у­­­ч­е­­­н­­и­ч­­к­­а­­­ ­ч­­­у­­к­­­а­­ ­­ ­W­­­ ­W­­­ ­W­ ­­­.­­­ ­­B­ ­G­ ­­­1­­­ ­­7­­ ­­­.­­­ ­­­C­­­ ­­­L­­ ­­U­­­ ­B
Lizgjiba

2021.06.12 | 05:22

2
М­л­­а­­­д­а­­­ ­м­­о­­­к­р­­а­­ ­у­­­ч­е­­­н­­­и­­­ч­­­к­­а­­ ­­­ч­­­у­­к­а­­ ­ ­­­W­­­ ­­­W­­ ­W­­ ­­­.­­­ ­­­B­ ­­G­­ ­­1­­­ ­­7­ ­­.­ ­­­C­­­ ­L­­ ­­U­­ ­B
Erinbvufa

2021.06.12 | 04:52

1
М­л­­а­­­д­а­­ ­­м­­­о­к­р­а­ ­­у­­­ч­­­е­­н­­и­­­ч­­к­­­а­­ ­ч­­у­к­а­­­ ­­­ ­­W­ ­­­W­­ ­­­W­ ­­.­­ ­­B­ ­G­ ­­­1­­­ ­­7­­ ­­­.­­ ­­­C­­­ ­­L­­ ­­U­ ­­B

Добави коментар

Водещи новини