Над 65 магистърски програми за учебната 2020/2021 г. в Техническия университет – София

  • 26 август 2020 18:48

  • 1286
  • 0
Над 65 магистърски програми за учебната 2020/2021 г. в Техническия  университет – София
© Технически университет – София

Тържественото откриване на новата академична година 2020/2021 в Техническия университет - София е предвидено на 28.09.2020 г. Учебната 2020/2021 година за образователно-квалификационна степен (ОКС) „Магистър“ в Техническия университет – София започва на 12.10.2020 г.

Записването за магистърските специалности става по график на съответните факултети, съобщават от висшето училище.

580 кандидат-студенти са се явили на втория дистанционен изпит по математика в Техническия университет в София

Засега се предвижда учебните занятия да бъдат присъствени. През новата академична година завършилите ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“, които желаят да продължат своето висше образование могат да избират обучение в над 65 магистърски програми на 14-те факултета на ТУ-София.

Учебните програми са преработени в съответствие с новите референтни рамки, приети от академичното ръководство, като срокът за обучение по всички специалности е намален с половин година – съответно на една година и на две години. Новите магистърски специалности са „Висш мениджмънт“ и „Мениджмънт и бизнес-информационни системи“ в Стопанския факултет и „Анализ на големи масиви и потоци от данни“ във Факултета по приложна математика и информатика, „Иновативни комуникационни технологии и предприемачество“ – на български и на английски език във Факултета по телекомуникации, съвместно с Университета Алборг, Дания.

Три специалности – „Топлоенергетика“ и „Ядрена енергетика“ в Енергомашиностроителния факултет и „Приложна математика“ във Факултета по приложна математика и информатика са от Списъка на професионални направления и защитени специалности, приет с Постановление № 137/ 25.06.2020 г. на Министерски съвет.

В трите чуждоезикови факултета на ТУ–София обучението в ОКС „Магистър“ се провежда на немски, френски и английски език.

За контакти и допълнителна информация: Отдел „Връзки с обществеността“ тел.: (02) 965 25 95 тел.: (02) 965 28 43 тел.: (02) 965 28 45 e-mail: pressoffice@tu-sofia.bg www.pressoffice.tu-sofia.bg

Мая Йорданова
1286 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини