ЕЦБ изрази позитивно становище по Закона за въвеждане на еврото в Република България

  • 03 май 2024 14:04

  • 904
  • 2
ЕЦБ изрази позитивно становище по Закона за въвеждане на еврото в Република България
© Getty images (архив)

На 2 май 2024 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие становище, с което изразява положителна оценка по проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България, това съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.

ЕЦБ приветства целта на законопроекта да се създадат условия за плавен преход към еврото в България и за навременно прилагане на необходимите мерки във връзка с това.

В становището се отбелязват общите правни положения, относими към уредбата на използването на еврото, а именно: изключителната компетентност на Съюза в областта на паричната политика на държавите членки, чиято парична единица е еврото, както и прилагането на законодателна техника, с която да се избягва възпроизвеждането на разпоредби на правото на Съюза, които са пряко приложими.

ЕЦБ приветства предвидените текстове в законопроекта, съгласно които обменът на банкноти и монети от левове в евро от БНБ да се осъществява безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето.

Становището отчита предложения в законопроекта подход за осигуряване на неутрално преминаване към еврото, при който, отделно от общите правила за превалутиране и закръгляване, се въвеждат и специални по-благоприятни правила за закръгляването на някои стойности, като например възнагражденията за положен труд, обезщетенията, паричните и социалните помощи и пенсиите.

Специални правила за закръгляване са въведени и в някои от предвидените в законопроекта изменения на други национални закони, които целят изцяло да транспонират съответните изразени в евро стойности така, както са посочени в директивите и регламентите на Съюза.

ЕЦБ отбелязва и предвидения в законопроекта подход за изрични законови разпоредби, които да обезпечат невъзможността за неблагоприятна промяна на лихвените проценти по влогове и договори за кредит, като по този начин да се гарантира защитата на потребителите.

В становището си ЕЦБ отправя някои специфични технически бележки, свързани с редакция на конкретни текстове от законопроекта, с цел постигане на пълно съответствие със съответните европейски разпоредби, към които те препращат.

Евгений Кънев: Икономиката на България практически е вече в еврозоната

Последвайте канала на

Валери Зайцев
904 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар

2024.05.25 | 06:44

2
❤️ Г­­­о­­р­­е­­щ­­и­­­ ­­­м­о­­м­и­­ч­­­е­­­т­­а­­­ ­­­в­­­и­­­ ­­о­­ч­­­а­к­­­в­­­а­­­т ­-­­­ X­­1­8­­.­­­F­­U­N
ристе

2024.05.03 | 14:51

1
Изрод!!! Изчезвай!!!!!!

Добави коментар

Водещи новини