ИПИ: Разходите за осигуровки на пенсии и здраве растат

  • 25 септември 2023 14:29

  • 1102
  • 0
ИПИ: Разходите за осигуровки на пенсии и здраве растат
© pixabay

Разходите за социална защита в страната достигат 25,4 млрд. лв. през 2021 г., като отчитат ръст от близо 16% спрямо 2020 г. Спрямо периода преди пандемията (2019 г.) средствата за социална защита нарастват с близо 6,2 млрд. лв. или 32% ръст за две години.

Разбивката по функции е показателна за посоката на социалната политика в страната. Близо 45% от средствата са насочват за навършена възраст – това са основно пенсиите през НОИ. Ако прибавим и 5% за наследници, което също е вид пенсия, изплащана през НОИ, то пенсиите заемат половината от разходите за социална защита. Други 29% са за болест и здравна грижа – тук влизат както разходите на НЗОК, така и здравните грижи, финансирани пряко от държавата. На следващо място с близо 9% са средствата за инвалидност, в т.ч. инвалидни пенсии и интеграцията на хората с увреждания. Също с близо 9% са различните разходи за семейства и деца, в т.ч. средствата за майчинство, месечните помощи за семейства и деца и различни услуги за семействата и децата предоставяни от общините.

/Текстът е със съкращение. Заглавието е на редактора/

Последвайте канала на

Аделина Делийска
1102 0

Свързани новини

Водещи новини