Евростат: България остава с най-нисък БВП на глава от населението

  • 23 март 2023 13:39

  • 206
  • 0
Евростат: България остава с най-нисък БВП на глава от населението
© Novini.bg/ Canva

През 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в стандарти на покупателната способност (ППС), варира между 59 на сто от средното равнище за Европейския съюз в България и 261 на сто в Люксембург. Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на официалната й страница.

Данните показват значителни разлики между страните членки на ЕС по отношение на БВП на глава от населението, показател, използван за измерване на икономическата активност. През 2022 г. Люксембург и Ирландия регистрират най-високи нива на БВП на глава от населението, изразени в ППС, съответно със 161 на сто и 134 на сто спрямо средното ниво за Евросъюза.

Икономист: Част от бизнеса спечели от тази криза и създаде инфлацията

След тях се нареждат Дания (36 на сто над средното за ЕС), Нидерландия (30 на сто), Австрия (25 на сто), Белгия (21 на сто), Швеция (19 на сто) и Германия (17 на сто).

Противно на тях, страните от ЕС с най-ниски нива на БВП на глава от населението, изразен в ППС, през миналата година са били България (41 на сто под средното ниво за ЕС), Словакия (33 на сто) и Гърция (32 на сто).

Паритетите на покупателната способност (ППС) измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност"(СПС), която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути. 

Радина Лазарова
206 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини