Отчитат стабилизация на бизнес климата в България през януари

  • 30 януари 2023 13:29

  • 222
  • 1
Отчитат стабилизация на бизнес климата в България през януари
© NOVINI.BG
Слушай новината Слушай новината

През януари стопанската конюнктура в страната остава приблизително на нивото си от декември 2022 г., като по-благоприятен бизнес климат се отчита в промишлеността и търговията на дребно, но при известно влошаване в строителството и в сферата на услугите.

Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през януари с 1,0 пункт, като последната анкета на НСИ отчита по-благоприятни оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. Техните прогнози относно износа и производствената активност през следващите три месеца са умерени.

Основни фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, но през януари се наблюдава намаление на негативното влияние на несигурната икономическа среда.

21,8% от мениджърите в промишлеността предвиждат повишение на продажните цени, посочва НСИ.

През януари 2023 г. показателят "бизнес климат в строителството" пък се понижава с 0,8 пункта заради по-резервирани оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състоянието на предприятията им. Негативни са и мненията им относно строителната активност през последните три месеца, но има леко подобряване на очакванията им за следващите три месеца.

Основният проблем за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, следван от цените на материалите и недостига на работна сила.

Строителните мениджъри предвиждат повишаване на продажните цени през следващите три месеца.

През януари съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се повишава с 1,9 пункта, като подобрението се дължи на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест  месеци. Прогнозите им относно обема на продажбите и на поръчките към доставчици за следващите три месеца обаче са по-неблагоприятни, отчита бизнес проучването на НСИ.

Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява през януари с 1,1 пункта, като понижението се дължи на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия от "по-добро" към запазване на "същото". Подобрява се обаче мнението им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да ограничава в най-голяма степен развитието на бизнеса в този сектор, следвана от конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите 18,2% от мениджърите очакват увеличаване на продажните цени през следващите три месеца.

20% от населението на България живее в София

Десислава Станева
222 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2023.01.30 | 14:04

1
И как се повишава нещо което не съществува.

Добави коментар

Водещи новини