Финансови инструменти за 660 млн. лв. за бизнеса налични в началото на следващата година по НПВУ

  • 14 декември 2022 14:17

  • 343
  • 0
Финансови инструменти за 660 млн. лв. за бизнеса налични в началото на следващата година по НПВУ
© МИР
Слушай новината Слушай новината

Министерството на иновациите и растежа възлага на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) изпълнението на финансовите инструменти от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Споразумението за управление на дяловите инвестиции бе подписано на 5 декември, а през миналия месец на 7 ноември и за дълговите, информират от пресцентъра на министерството.

Предстои двата документа да бъдат ратифицирани от Народното събрание. След това ЕИФ ще започне подбор на финансови посредници (търговски банки) и на фонд мениджъри, които да подкрепят финансово и чрез менторство микро, малките и средно предприятия в страната.

Финансовите инструменти по НПВУ ще бъдат на разположение на бизнеса в средата на следващата година. Те са общо пет – три дялови и два дългови, и са на обща стойност 660 млн. лв. С първия дялов инструмент ще бъдат вложени 146,7 млн. лв. (75 млн. евро) във възстановяване от Ковид кризата на малки и средни предприятия, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна капитализация до 3000 служители. Със средствата ще могат да се покриват режийни разходи, заплати, материали или консумативи, да се запазват работни места и да се закупува ново оборудване.

С втория дялов инструмент ще се повиши капацитетът на компаниите да създават и внедряват иновации. Той също ще е с бюджет от 146,7 млн. лв. (75 млн. евро). Парите ще се инвестират в развойна дейност, в придобиване на права върху интелектуална собственост и в трансфер на знание. Ще могат да се придобиват и машини, с които да се разработват иновативни продукти. Инструментът е насочен към МСП, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна капитализация до 3000 служители.

Третият дялов инструмент, който е за климатичен неутралитет, ще е с бюджет 58,7 млн. лв. (30 млн. евро). С него ще се подкрепят МСП, както и дружества със специално предназначение (в състава, на които могат да бъдат освен предприятия и публични институции и неправителствени организации), големи инфраструктурни планове, проекти за оборудване и съоръжения, които допринасят за опазване на околната среда, дигитализацията, за преодоляване неблагоприятното влияние върху климата, както и за прехода към цифрова икономика и подобряване социалните условия на живот.

ЕК одобри Програмата за наука и иновации за 2,14 млрд. лв.

Двата дългови инструмента ще са на обща стойност 300 млн. лв. (150 млн. евро) и ще предоставят подкрепа за растеж и подобряване на енергийната ефективност на фирмите. Единият ще бъде насочен към по-рискови МСП и такива с по-малко от 500 служители. Целта ще бъде да се обезпечат оперативните им разходи и да се осигури ликвидност за справяне с последствията от Ковид. Дружествата ще могат да взимат инвестиционни кредити, лизинги, револвиращи кредитни линии (включително овърдрафт), банкови гаранции и др. Другият гаранционен инструмент ще предоставя същите възможности, но за реализиране на инвестиции за енергийна ефективност и повече производство на енергия от ВЕИ и по-голяма енергийна независимост. Освен микро, малките и средни предприятия, от него ще могат да се възползват и физически лица.

Последвайте канала на

Цветелина Кирилова
343 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини