От днес размерът на пенсиите ще се изчислява с по-висока тежест на осигурителния стаж

  • 24 декември 2021 16:10

  • 4272
  • 5
От днес размерът на пенсиите ще се изчислява с по-висока тежест на осигурителния стаж
© Булфото (архив)
Слушай новината Слушай новината

От днес влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство, които ще повлияят върху размера на трудовите пенсии. Размерът на всички пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 24 декември 2021 г., ще се изчислява с нова тежест за годините и месеците осигурителен стаж без превръщане.

Ще се прилага процент 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане, както и съответната част от тези проценти - за всеки месец осигурителен стаж.

За пенсионерите, които имат осигурителен стаж, положен при условията на първа и/или втора категория труд, разликата между общия им осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, и осигурителния им стаж без превръщане, продължава да участва при определяне размера на пенсията с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент - за месеците осигурителен стаж.

С оглед равнопоставеност на пенсионерите, считано от днес Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно над 2 000 000 трудови пенсии и добавки (в т.ч. пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидни пенсии, наследствени пенсии и вдовишки добавки), отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г., включително, като при това преизчисляване ще бъде приложена по-високата тежест за всяка година и месец осигурителен стаж без превръщане.

Преизчисляването на пенсиите ще се извърши без да се променя доходът, от който е изчислена всяка една от тях, след което размерът й ще се осъвремени, преизчисли и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 24 декември 2021 г. включително.

Преизчисляването ще се извърши само ако това е по-благоприятно за пенсионера. В противен случай ще се запази размерът на пенсията, получаван до датата на преизчисляването.

Преизчислените размери на пенсиите си хората ще започнат да получават с редовното месечно плащане за януари 2022 г., като към тях ще бъде изплатена и разликата между старите и новите им размери за седемте дни от 25 до 31 декември 2021 г.

За преизчисляването на всяка пенсия ще бъде издадено разпореждане, което ще се връчва на хората при поискване. В зависимост от желанието на пенсионера, връчването може да се извърши на място в приемната на съответното териториално поделение на НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез

Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление". Хората, разполагащи с Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ще могат да направят справка за разпорежданията, касаещи техните пенсии, на интернет страницата на НОИ след началото на януари 2022 г.

Социалният министър: Пенсиите ще се увеличат средно с 65-70 лв.

От 25 декември 2021 г. се увеличава от 300 лв. на 370 лв. минималният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната на хора, положили пълния осигурителен стаж, изискуем от закона към момента на пенсионирането. Въз основа на този размер се определят минималните размери и на останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност, като например: 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) - за пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при условията на непълен осигурителен стаж (към момента - не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж); 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) - за пенсията за инвалидност поради общо заболяване при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 50 и 70,99 на сто, съответно 388,50 лв. за същия вид пенсии при процент на увреждане от 71 до 90 на сто и 425,50 лв. - за над 90 на сто; 277,50 лв. (75 на сто от 370 лв.) - за наследствените пенсии.

С промените пенсионерите, които получават минимален размер на съответния вид пенсия ще достигнат 1 044 000 при 892 000 към настоящия момент.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях също се увеличава - от 1440 лв. на 1500 лв. Така пенсионерите, чиито пенсии са ограничени до т.нар. "таван" на пенсиите ще се увеличат от около 27 500 на над 34 000.

 

Novini.bg
4272 5

Свързани новини

Коментари 5

Добави коментар
РИИ

2021.12.26 | 21:56

5
Подигравка с пенсионерите!С всяка измината година омаловажават приноса към системата и после защо в сивия сектор!
lili

2021.12.26 | 20:54

3
ограбване на пенсионерите с първа и втора категория труд, за тяхна сметка 75 лв. на ваксиниран ,така на опашка за социални помощи-промяната започна
KOPTOR

2021.12.26 | 21:52

4
точно
Добре че Тикво-СДС падна от власт

2021.12.24 | 17:32

1
та пенсиите да се преизчислят.
винету

2021.12.24 | 19:58

2
Най несправедливия акт спрямо пенсиите!Поредното ограбване на по старите пенсионери и тези с категория!

Добави коментар

Водещи новини