ВАП възложи на МОСВ проверка на управлението и контрола на водовземане от язовирите Копринка и Жребчево

03 септември 2020 19:58

ВАП възложи на МОСВ проверка на управлението и контрола на водовземане от язовирите Копринка и Жребчево
© pixabay
508 0

Върховна административна прокуратура (ВАП) възлага проверка за управлението и контрола на водовземане и ползване на водите от язовирите Жребчево и Копринка на министъра на околната среда и водите, съобщават от прокуратурата.

Във ВАП е образувана преписка по сигнал от Българска федерация по риболовни спортове и граждани на Община Нова Загора.

Към язовир "Жребчево" от язовир "Копринка" са били подадени 10 млн. куб. метра вода

В сигнала се излагат проблеми, свързани с намаляване на нивото на водите в язовир Жребчево, поради системното му и неправомерно източване за частни цели, и за липса на разходомерни устройства на входа и на изхода на язовира, въпреки дадени такива предписания на МОСВ.

Сочи се и че са отпускани количества вода от язовир Копринка за напояване по направление Стара Загора, но същите не са били оползотворени по предназначение, а за други цели. Проверката, която МОСВ предстои да извърши, следва да изясни всички въпроси относно данните в сигнала, свързани с управлението и контрола на водовземане и ползване на води от посочените язовири Жребчево и Копринка, наличието на незаконни действия в тази връзка, както и реализация на административна и административно наказателна отговорност, при установяване на данни за това.

Констатациите на МОСВ, данните за допуснати нарушения на съответните нормативни и други актове, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, както и наложените санкции, следва да бъдат отразени в доклад, който да бъде пратен във ВАП в най-кратък срок.

Мая Йорданова
508 0

Свързани новини

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар