България подкрепя изграждането на Европейски енергиен съюз

България подкрепя поетапното изграждане на Европейски енергиен съюз, способстващ за засилване ролята на енергийната политика в контекста на цялостното икономическо развитие на ЕС.

В рамките на редовното си заседание на 5 март енергийните министри ще обменят виждания по представената на 25 февруари 2015 г. от Европейската комисия стратегическа рамка за изграждане на общоевропейски Енергиен съюз.

Правителството одобри българските позиции за предстоящи заседания на Съвета на министрите по околна среда и по транспорт, телекомуникации и енергетика - част "Енергетика", и по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, съобщи пресслужбата на кабинета.

Страната ни приветства ангажираността на Комисията за постигане на по-благоприятна енергийна политика в интерес на потребителите и като отговор на предизвикателствата в енергийния сектор. България разглежда петте предложени принципа (сигурност
и солидарност, завършване на вътрешния енергиен пазар, намаляване на енергийното потребление, намаляване емисиите на CO2, развитие на енергийните технологии) като взаимосвързани елементи от бъдещата рамка.

България разглежда енергийната сигурност в широк контекст, който обхваща темите за диверсификация на енергийните доставки, укрепване на инфраструктурата, оптимално използване на местните енергийни ресурси и енергийна ефективност, механизми на
солидарност, както и връзката с останалите политики.

В синхрон с предложения принцип за сигурност на доставките, България си поставя като основен приоритет осигуряването на диверсификация на източниците и маршрутите. Въпросът е от изключително значение за ЕС като цяло предвид факта, че Съюзът е
най-големият вносител на енергия в световен мащаб. В този контекст страната ни поставя сериозен акцент върху идеята за изграждане в България на газов хъб на Югоизточна Европа, съобразен с европейското законодателство. България смята, че с оглед географското си положение, страната ни разполага с потенциал да бъде своеобразен разпределителен център на газ за Югоизточна Европа и ЕС. Позицията ни е в подкрепа на действията за ускоряване реализацията на Южния газов коридор, както и възможностите, които предлага пазарът на втечнен природен газ и съхранението. Държавата активно подкрепя и търсенето на
алтернативни източници на природния газ в Черноморския континентален шелф.

България подкрепя акцента, поставен за развитие и успешно завършване на вътрешния енергиен пазар. Страната се придържа към логиката, че колкото по-добре развита и интегрирана е енергийната инфраструктура в ЕС, толкова по-лесно ще бъдат
привлечени алтернативни доставчици на енергия. Работим активно по реализацията на проектите за междусистемни газови връзки със съседите ни от Румъния, Гърция, Сърбия и Турция. С оглед постигане на ефективна диверсификация, отстояваме ускоряване
развитието и модернизацията на енергийната инфраструктура, в т. ч. възлагаме сериозни очаквания и на изпълнението на проектите от общ европейски интерес. Усилията следва да бъдат насочени към ускоряване на проектите от общ европейски интерес с подкрепата
и по линия на Плана "Юнкер", за да се гарантира липсата на изолирани части на територията на ЕС в енергиен контекст. В този контекст следва да бъдат осигурени допълнителни европейски средства за завършване на газовата връзка България-Гърция, която е част от Южния газов коридор.

Министрите на околната среда от ЕС ще се съберат на 6 март в Брюксел, се посочва в прессъобщението. В рамките на заседанието си те ще разгледат екологизирането на европейския семестър, ще съгласуват позициите по готвената глобална програма на ООН за
периода след 2015 г., ще обменят мнения относно подготовката за 21-ата Конференция на страните по рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, за Енергийния съюз и аспекти на политиката по отношение на климата.

Заседанието на социалните министри е на 9 март в Брюксел. България подкрепя проекта на заключения на Съвета относно Годишния обзор на растежа и Съвместния доклад за заетост за 2015 г. Страната ни подкрепя и проекта на заключения на Съвета относно по-приобщаващите пазари на труда.

МС е одобрил и доклад за резултатите от неформалното заседание на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи", състояло се на 29 и 30 януари в Рига.

Коментари

 1. 2015.03.07 | 14:05
  Русия каза Цъ.
 2. 2015.03.05 | 19:56
  опасно ! каквото каже Запада, и хоп...нашите готови да си подложат задника. ТО РОБЪТ ДРУГО НЕМОЖЕ.
 3. 2015.03.05 | 19:56
  опасно ! каквото каже Запада, и хоп...нашите готови да си подложат задника. ТО РОБЪТ ДРУГО НЕМОЖЕ.
 4. 2015.03.05 | 18:13
  ГРОБ не е България!
 5. 2015.03.04 | 14:15
  Ne go do4etoh,no se pointeresuvajte ot energiinite+vodnite proekti i problemi na drugite ujnoevropeiski darjavi,za da se pouchite ot greshkite im ili dobrite im reshenia.
 1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Икономика

още

Анкета

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Избрано от Интернет