С близо 900 000 лева се увеличава бюджетът по подмярка COVID 3 от Програмата за развитие на селските райони

18 януари 2021 17:42

С близо 900 000 лева се увеличава бюджетът по подмярка COVID 3 от Програмата за развитие на селските райони
© Novini.bg
589 0

С 899 800 лв. се увеличава бюджетът по подмярка "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

Ще бъдат подпомогнати всички допустими кандидати, които в периода 26 октомври - 13 ноември 2020 г. са заявили помощта.

Общо 211 заявления за подпомагане са подадени по извънредната подмярка COVID 3. От тях 117 са подадени в направлението за подпомагане за еднократно платима сума на база средносписъчен брой на персонала за периода март - юни 2020 г., а 94 са за подпомагане за еднократно платима сума на база 5 процента от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г.

ДФ "Земеделие" отпусна 6 млн. лева за контрол на вредителите по трайните насаждения

Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция:
- мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
- месо и месни продукти;
- плодове и зеленчуци, включително гъби;
- пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
- зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
- растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
- технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
- готови храни за селскостопански животни (фуражи).

Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 000 евро.

Novini.bg
589 0

Свързани новини

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини