Онлайн преброяването на земеделските стопанства в страната започва от днес

01 септември 2020 11:56

Онлайн преброяването на земеделските стопанства в страната започва от днес
© Pixabay
299 0

Онлайн преброяването на земеделските стопанства в страната започва от днес и ще продължи до 18 септември, съобщиха от Министерството на земеделието.

Земеделските стопани ще могат да предоставят данни онлайн, с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. Тези, които не са изпратили заявка за участие в онлайн преброяването, ще бъдат посетени от анкетьори в периода от 19 септември до 18 декември 2020 г. Данните ще бъдат събирани чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството. Анкетирането ще се извършва чрез попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство. Анкетьорите ще имат възможност да се свържат предварително по телефона и да си уговорят среща в удобно за стопанина време. Те ще могат да оставят известие за посещение, ако срещата не се е провела, за насрочване на ново посещение.

С помощ от 56,6 млн. лв. ще се подобри ликвидността на земеделски стопанства

Целта на преброяването е да се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства. Фермерите ще трябва да посочат броя на отглежданите култури и селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството. Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне развитието на Общата селскостопанската политика. То ще спомогне да се определят насоките за развитие на българското земеделие. Информацията ще даде възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на ЕС.

От земеделските стопани няма да се изискват документи за доказване на предоставените сведения. Ще бъдат ползвани данни, налични в административните регистри. На интернет сайта на МЗХГ е публикувана информация за провеждане на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. Допълнителни въпроси за преброяването могат да се изпращат по електронната поща на адрес: agri-census2020@mzh.government.bg.
 

Novini.bg
299 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини