КЕВР прие нова методика за определяне на цените на тока

  • 15 юли 2021 15:11

  • 2174
  • 3
КЕВР прие нова методика за определяне на цените на тока
© bulphoto (архив)

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие на закрито заседание Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция /ДПИ/, съобщават от регулатора.

Причината е, че досегашната регламентираше начин на определяне на цените, който не е в съответствие с приложимото към днешна дата законодателство.

Прогнозна цена на природния газ за септември е 55,62 лв за мегаватчас

Тя предвиждаше закупуването на електрическа енергия за покриване потреблението на клиентите на ДПИ да става само от обществения доставчик, въз основа на решение на КЕВР за определяне на съответните количества, докато съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ тази енергия следва да се осигурява изключително чрез сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени с неограничен брой търговски участници.

Посочените противоречия със закона са съществени и това е наложило приемането на изцяло нов акт, с който да се преуреди начина на определяне на цените на ДПИ в съответствие с изменението на нормативната уредба и актуалното развитие на пазара, посочват от КЕВР.

С приемането на новата методика цената за доставка на ДПИ се обвързва с почасовите цени на пазара "Ден напред" на Българската независима енергийна борса и с цените за недостиг на балансиращия пазар, уточняват от регулатора. По този начин се гарантира, че заплащаните от клиентите цени във всеки един момент ще са значително по-високи от пазарните и по този начин клиентите да нямат стимул да остават при този ДПИ.

Предотвратява се формирането на необосновано високи цени на доставка, като се осигурява и приемлива възвръщаемост от предоставянето на услугата и така се постига по-голяма равнопоставеност, предвидимост и сигурност в отношенията между ДПИ и техните клиенти.

С новата методика се регламентират по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените на ДПИ, които отчитат интересите, както на доставчиците, така и на клиентите. Отнема се възможността на ДПИ да закупуват необходимата им електрическа енергия по произволни цени, без оглед на актуалните ценови равнища на пазара. Допуска се толеранс в размера на цените, който отчита спецификата на дейността снабдяване с електрическа енергия от ДПИ и свързаните с нея трудности при прогнозирането на броя клиенти и тяхната консумация.

Мая Йорданова
2174 3

Свързани новини

Коментари 3

Добави коментар

2021.07.15 | 18:31

3
Ваньо Ваньов, човека на Ваньо Костов, ша ви ибе докрай.
бкп в белене!

2021.07.15 | 16:30

2
тия са за тепане яката.......

2021.07.15 | 16:28

1
какви са тия две - три сметки,които изпраща за един месец енерго про,хората как да си ги платят,че и срок за плащане има,докога с тези кражби и обирджийства в тая държава

Добави коментар

Водещи новини