Министерството на финансите възобнови продажбата на ДЦК на вътрешния пазар

  • 15 април 2024 20:05

  • 716
  • 2
Министерството на финансите възобнови продажбата на ДЦК на вътрешния пазар
© Bulphoto (архив)

На 15 април 2024 г. Министерството на финансите стартира емисионната си програма, като пусна в обращение нова емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.04.2027 година и годишен лихвен купон от 3%, съобщават от пресцентъра на финансовото ведомство.

С днешния търг Министерството на финансите (МФ) възобнови емисионната си активност след повече от едногодишно отсъствие на вътрешния пазар на ДЦК. Търгът е в изпълнение на емисионна политика на МФ за 2024 г. и съгласно публикувания през март емисионен календар за ДЦК за април 2024 г.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,01%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 512,5 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,56. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 45 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 46%, следвани от пенсионните фондове с 11%, застрахователните дружества – 8%, договорни и гаранционни фондове – 6% и други инвеститори – 29%.

Държавният дълг нараства с близо 4.950 млрд. лева

Във връзка с проведения аукцион и поради високия обществен интерес Ви уведомяваме, че инвеститорите (юридически и физически лица) могат да закупуват ДЦК на първичен пазар на провежданите от Българската народна банка аукциони чрез избран от тях първичен дилър, като подават:

- състезателни поръчки с предложена от тях цена (до 30 поръчки на първичен дилър) или

- несъстезателни поръчки (неограничен брой), които се изпълняват по постигнатата средна продажна цена на аукциона.

Съвкупната номинална стойност на една състезателна поръчка е най-малко 1000 лв. и е кратна на 1 лв., а на несъстезателната - най-малко 50 лв. и кратна на 1 лв.; Списъкът на първичните дилъри на ДЦК е публикуван в категория „Държавен дълг“>“Пазар на ДЦК“> “Списък на първичните дилъри на държавни ценни книжа“.

Изградената пазарна инфраструктура позволява лесен достъп на физически и юридически лица до пазара на държавен дълг в страната. Допълнителната информация относно възможностите за покупка на ДЦК на първичен и вторичен пазар е публикувана в категория „Държавен дълг“>“Пазар на ДЦК“> „ДЦК – достъпна инвестиционна алтернатива“.

Последвайте канала на

Мая Йорданова
716 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар

2024.05.25 | 07:33

2
❤️ Г­о­­р­­­е­­щ­и­­­ ­­м­­о­­­м­­­и­ч­е­­т­­а­­ ­в­­и­­ ­­­о­ч­а­­­к­­в­­а­т ­­­-­ X­1­­­8­­­.­­F­­U­N

2024.04.15 | 22:49

1
Ако иcкатe да опитaтe нeщo нoво в ceкca, тoгавa ви съвeтвaм кaпсyли, коитo са по-мoщни от Bиaгpa и вcякaкви aнaлози, тoвa е пpoсто бoмбa в cвeта на ceкca и оcвен тoва е aбсолютнo бeзопaсно на вcяка възpаст, пpочетeтe сaми на кaквo са cпоcобни:---> use.my/bman

Добави коментар

Водещи новини