Сметната палата награди най-добрите си одитори

  • 05 октомври 2021 13:44

  • 559
  • 0
Сметната палата награди най-добрите си одитори
© Сметна палата

Днес ръководството на Сметната палата връчи одитните награди на институцията за 2020 година в Сметната палата при условия, съобразени с мерките срещу пенадимята от Covid-19.

Наградата „Одитор на Сметната палата на 2020 година“ бе връчена от заместник-председателя на Сметната палата Тошко Тодоров на Персида Минева, одитор в одитна дирекция I „Финансови одити“ в ИРМ – Монтана. Призът й се връчва заради висок професионализъм и компетентност като ръководител на одитни екипи на 6 финансови одита на годишните финансови отчети на общини през 2020 г., при които са констатирани съществени по стойност и характер неправилни отчитания. При един от одитите е установено наличие на данни за престъпление и материалите са изпратени на прокуратурата.

Наградата „Одитен екип на Сметната палата на 2020 година“ бе връчена от заместник-председателя на Сметната палата Горица Грънчарова на екипа, извършил одита на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в състав: Димитър Елков, главен одитор, ръководител на екипа и членове - главните одитори Вержиния Радулова и Петя Илиева, Петър Карапаунов, старши одитор-първа степен и Ана Божкова, стажант-одитор.

При одита бяха открити съществени недостатъци в законодателната уредба, които водят до неравни пазарни условия за тотализатора спрямо частните му конкуренти и реализиране на постоянни загуби. В резултат са намалели средствата за българския спорт и за училищата.

ДАНС с акция в офисите на голям производител и търговец на ток

Наградата „Ръководител на Сметната палата на 2020 година“ бе връчена от председателя на Сметната палата Цветан Цветков на Росена Гаджева, в качеството й на началник на отдел в одитна дирекция „Одити на изпълнението“. Тя е отличена за ефективен контрол на качеството на 11 одита и за осъществяване на методическа и методологична подкрепа на одитните екипи и участие в актуализирането на Наръчника за одитната дейност, модул Одити на изпълнението.

Борислава Бибиновска
559 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини