Застраховките на дома се увеличават значително през 2020 г.

  • 07 април 2021 15:13

  • 373
  • 0
 Застраховките на дома се увеличават значително през 2020 г.
© pixabay

Данните към края на 4-то тримесечие затвърждават позитивната тенденция за ръст при имуществените застраховки от предходните месеци на 2020 г., съобщават от Асоциацията на застрахователите в България.

По линия на "Пожар и природни бедствия" нарастването на премийния приход на годишна база е с 4,7% и достига 289 млн. лв. към декември 2020 г. Значителен ръст от 8,5% отбелязва застраховка "Пожар и други опасности" с премиен приход от 92 млн. лева.

Двойно по-малко обезщетения по Гражданска

По линия на застраховка "Кражба, грабеж, вандализъм" премийният приход е в размер на 21 млн. лв., като ръстът спрямо 2019 г. е 4,16 на сто."Гражданска отговорност" и "Каско" - без промяна Придържането към нивата от 2019 г. е валидно по отношение на най-масовите застраховки - "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Каско".

Премийният приход по задължителната за автомобилистите застраховка "Гражданска отговорност" към края на 2020 г. е надхвърля 1 млрд. лева. Този резултат представлява минимална разлика от - 0,9% на годишна база, съпоставима с лекия спад от - 0,7% на броя активни МПС през 2020 г. спрямо предходната година. Същевременно размерът на изплатените обезщетения по "Гражданската отговорност" към края на 2020 г. се повишава с 6,14% на годишна база и достига 556 млн. лева. Нивата по застраховка "Каско" също се движат около тези от 2019 година. Премийният приход към декември е 653 млн. лв., с минимално покачване на годишна база от 0,16%, отчита се лек спад от 3,3% на изплатени обезщетения.

Туристическите застраховки обръщат тенденцията Интересно е развитието през 2020 г. по застраховките, свързани с туризъм и пътувания. Пандемичната ситуация се отрази силно негативно на тази линия на бизнес, но в течение на годината ясно се очертаха тенденции за преодоляване на резкия спад в премийния приход. Ако по застраховка "Помощ при пътуване" спадът на годишна база към юни е с 49%, то в края на годината, той е намалял до 4,2%, като премийният приход е в размер на 38 млн. лева.

Очерталата се ситуация в животозастраховането през 2020 г. на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г. е очакван резултат, дължащ се на стагнацията, икономическа несигурност и последиците от пандемията за живота и здравето на гражданите, отбелязват от браншовата организация. Към декември 2020 г. размерът на премийния приход е 447 млн. лв., като към същия период на 2019 г. е бил 499 млн. лева. Размерът на изплатените обезщетения към края на 2020 г. от 198 млн. лв. е с 11,3% по-висок от същия период на 2019-а. Прегледът на пазарните данни показва и позитивна тенденция на "спад на спада" на премийния приход. Ако към края на шестмесечието на 2020 г. понижението е било с 14,3%, то към декември спадът вече е с 10,4 на сто.

Последвайте канала на

Novini.bg
373 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини