Фондът на фондовете ще финансира кредити в сектор "Рибарство"

24 март 2021 10:04

Фондът на фондовете ще финансира кредити в сектор "Рибарство"
©
282 0

Предприятията в сектор "Рибарство" ще имат достъп до кредити при облекчени условия, финансирани чрез Фонда на фондовете (ФнФ), съобщиха от Фонда. За тази цел Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР), съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, осигурява 5,4 млн. лв.

Сключеното между ФнФ и Управляващия орган на ПМДР споразумение предвижда на пазара да бъдат предложени два финансови продукта - нисколихвени кредити и гаранции за обезпечение на кредити, предоставяни от търговски банки. Двата вида заеми ще се отпускат за самостоятелно финансиране на проекти по ПМДР или в допълнение към проекти, одобрени за безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Ще се финансират инвестиции в рибарство и аквакултури, както и в преработка на рибни продукти и аквакултури, за да се намали отрицателното въздействие върху околната среда и да се повиши ефективността при използване на ресурсите. Средствата могат да се използват също за подпомагане на проектни предложения по изпълнението на стратегиите за местно развитие и подобряване на икономическото и социално благополучие в рибарските общности.

Новите финансови продукти ще улеснят достъпа до финансиране на предприятията в сектора, като предложат преференциални условия за отпускане на кредити: по-ниски лихви, облекчени изисквания за обезпечение, удължен гратисен период, посочват от Фонда.

Гаранционният продукт ще обезпечава до 80 на сто от всеки кредит, отпуснат от банка посредник, но не повече от 1 млн. лв.

Фондът на фондовете облекчи условията за микрокредити

Заемите със споделяне на риска могат да се предоставят както за инвестиционни цели (до 500 хил. лв.), така и за оборотни средства (до 30 на сто от размера на инвестиционния заем). При тези кредити размерът на средствата от ФнФ ще бъде до 50 на сто, когато те се отпускат в допълнение към безвъзмездна помощ, и до 70 на сто, когато проектите се финансират само със заем. Частта от заемите, финансирана от ФнФ, ще бъде без лихва, което ще доведе до общи лихвени нива, значително по-ниски от пазарните, посочват от Фонда.

Към предоставените от ПМДР средства ФнФ ще привлече допълнително частно финансиране, с което общият размер на паричния ресурс, достъпен за крайни получатели, ще надхвърли 8 млн. лв.
 

Novini.bg
282 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини