ЕЦБ: Банковата система в България е стабилна

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) обсъди на свое заседание в четвъртък резултатите от цялостната оценка, извършена от Европейската централна банка (ЕЦБ) в контекста на искането от страна на България за установяване на тясно сътрудничество между двете институции.

В своята позиция БНБ посочва, че резултатите от оценката на ЕЦБ съответстват на резултатите от прегледа на активите и стрес теста, извършени от БНБ през 2016 г., и на оценките на банковия надзор след това, отчитайки изминалия период и промените в методологията с влизането в сила на счетоводния стандарт МСФО 9. Резултатите показват устойчивостта на българския банков сектор като цяло.

БНБ одобрява резултатите от цялостната оценка. Управителният съвет изтъква, че ще бъдат предприети последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките, в строго съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка.

"Използвайки резултатите от прегледа на качеството на активите и развитията след референтната дата, БНБ извърши оценка спрямо пруденциалните изисквания на чл. 92 на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Резултатите от оценката на БНБ потвърждават, че всяка от шестте банки изпълнява пруденциалните изисквания на горепосочения Регламент", се казва още в позицията на Управителния съвет на Централната банка. Отбелязва се също така отличното сътрудничество между БНБ и ЕЦБ при извършването на цялостната оценка, което ще продължи в процеса на установяване на тясно сътрудничество.

Този процес е част от изразеното през миналото лято желание на страната ни да се присъедини към валутнообменния механизъм ERM II, по-известен като "чакалнята на еврозоната". Най-важният момент несъмнено е категоричната позиция на правителството и БНБ за едновременно присъединяване към ERM II и Банковия съюз (установяване на тясно сътрудничество). 

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Финанси

още

Анкета

Ще се възползвате ли от данъчно облекчение за ремонт?

Ще се възползвате ли от данъчно облекчение за ремонт?

Избрано от Интернет