ЕЦБ започва стратегически преглед на парична си политика

  • 23 януари 2020 15:46

  • 284
  • 0
ЕЦБ започва стратегически преглед на парична си политика
© Pixabay

Европейската централна банка (ЕЦБ) остави без промяна своята лихвена и парична политика на първото за годината заседание, като в същото време обяви, че започва стратегически преглед на своята парична политика.

На днешното си заседание ЕЦБ взе очаквано за финансовите пазари решение да запази без промяна основната лихва по операциите за рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%.

 

Инфлацията в ЕС, еврозоната и България се е ускорила през ноември

 

Тя също така остави без промяна депозитната лихва от -0,5%, след като тя беше понижена с 10 базисни пункта през миналия септември. Това означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще продължи да бъде налагана "наказателна" лихва от 0,5 на сто.

ЕЦБ очаква ключовите лихвени проценти да останат на сегашните си или по-ниски нива, докато прогнозата за инфлацията не се приближи стабилно до целевото ниво от малко под 2% в рамките на прогнозния хоризонт и при положение, че подобно сближаване се отразява постоянно в основната инфлационна динамика.

Управителният съвет на централната банка също така ще продължи да осъществява нетни ежемесечни покупки на активи за 20 млрд. евро по програмата за "количествени улеснения". ЕЦБ очаква тези покупки да продължават толкова дълго, колкото е необходимо, за да засили въздействието от стимулиращата политика на ниски лихвени проценти, като тези покупки трябва да приключат малко преди банката да започне да повишава основните си лихви.

Управителният съвет на банката възнамерява да продължи да реинвестира изцяло и плащанията на главницата от падежиращите ценни книжа, закупени по програмата за "количествени улеснения", за по-дълъг период от датата, на която ЕЦБ ще започне да повишава ключовите си лихви, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия за ликвидност и достатъчна степен на парично стимулиране.

Управителният съвет на ЕЦБ също така реши да започне стратегически преглед на парична политика на централната банка, като допълнителни подробности относно обхвата и графика на този преглед ще бъдат представени в прессъобщение от 15:30 ч. централно европейско време (16:30ч. българско време). Това ще представлява първият стратегически преглед на паричната политика на ЕЦБ от 2003-а година насам.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард ще коментира днешните решения на централната банка на пресконференция, започваща от 14:30 ч. централно европейско време (15:30ч. българско време).

Десислава Станева
284 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини