Рекордни приходи за авторите генерира Музикаутор през 2018 година

  • 19 март 2019 09:13

  • 624
  • 0
Рекордни приходи за авторите генерира Музикаутор през 2018 година
© Pixabay

Музикаутор генерира и през 2018 година рекордни за своята история приходи от авторски възнаграждения за музика. Те са в размер на 7,57 милиона лева и отбелязват положителен растеж, като спрямо 2012 г. те са нараснали с над 100%.

Данните са оповестени в годишния отчет за 2018 г., публикуван на сайта на българската организация на композитори, автори на текст и музикални издатели. Музикаутор има увеличение на приходите в повечето от секторите, от които получава авторски възнаграждения. Най-сериозен ръст е постигнат при концертите и дигиталните платформи.

През 2018 г. са събрани над 500 000 лева от концерти, което представлява ръст от 85,3% спрямо предходната година. Основният фактор, който спомага за този резултат, са промените в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) от м. март 2018 г. Според тях собствениците на зали, в които се провеждат концерти, са солидарно отговорни с организаторите за уреждането на авторските права за музиката. На практика, за да наеме зала, организаторът трябва предварително да е сключил лицензионен договор за изпълняваната на концерта музика. Това развитие е в особена полза за авторите от България, тъй като на много от концертите у нас се изпълнява тяхна музика.

В сектора на дигиталните права ръстът на приходите през 2018 г. е над 101%, като те достигат 205 240 лв. Това е най-високото ниво, генерирано до момента. Дигиталните платформи поставиха редица предизвикателства пред авторските дружества от цял свят при отчитането на музикални произведения, формирането на възнагражденията и тяхното разпределение. Въпреки това Музикаутор предприема целенасочени действия, за да подсигури стабилната тенденция за подобряване на приходите от сектора. Сред тях е също сериозната инвестиция в софтуер за разпределение, който предстои да бъде завършен до няколко месеца. С него ще може да се обработва огромният масив от информация, включващ правоносители, произведения и отчети от ползватели, включително от дигитални платформи. По софтуера работи единствената публична компания в сектора на информационните технологии.

Музикаутор очаква сериозно раздвижване и в сектора на туристическите и търговски обекти. То отново се дължи на промените в ЗАПСП от миналата година, според които от януари 2019 г. се делегират нови правомощия на общините да проверяват за лицензионни договори за публичното изпълнение на музика. Досега такива проверки се извършваха само от Министерство на културата, което бе причина за занижения контрол по спазването на закона и преобладаващия сив сектор сред туристическите и търговски обекти.

Организацията на авторите в музиката работи усилено и за да обърне обществения фокус към частното копиране. В България няма никакви постъпления от празни носители, например дискове, хард дискове, флашки и т.н., въпреки че съгласно закона такива се дължат. Липсата на такава уредба би превърнала всеки потребител в нарушител, поради което такива норми са разпространени в цяла Европа. Пасивността на българската държава по този въпрос мотивира Музикаутор да подаде жалба до Европейската комисия за несъответствие на българското законодателство с правото на Европейския съюз, като нарушава задълженията си на държава членка.

Паралелно с това организацията инвестира средства в развитие на българската музика, като през сесия 2018 на Културния фонд отпусна над 150 000 лв. за 38 проекта, от които с 41 500 лв. са подкрепени целево млади автори.

Последвайте канала на

Novini.bg
624 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини