Банковите лихви по депозити и кредити остават сравнително стабилни

  • 26 октомври 2018 07:25

  • 890
  • 0
Банковите лихви по депозити и кредити остават сравнително стабилни
© Novini.bg

През септември 2018 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00 на сто, като запазва нивото си в сравнение със септември 2017 г. и с август 2018 година, съобщава Българската народна банка.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през септември 2018 г. е 0.49 на сто. Спрямо септември 2017 г. той намалява с 0.10 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с август 2018 г. се увеличава с 0.01 пр.п. ЛЕОНИА Плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България. Месечните стойности са изчислени като средноаритметични от дневните стойности.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през септември 2018 г. е 0.78 на сто. Спрямо септември 2017 г. той се понижава с 0.88 пр.п., а спрямо август 2018 г. се вдига с 0.03 пр.п.

Средният лихвен процент по депозитите за нов бизнес с договорен матуритет в левове през септември 2018 г. в сравнение със септември 2017 г. спада до 0.10 на сто, а по тези в евро до 0.05 на сто.

През септември 2018 г. спрямо септември 2017 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за домакинствата спада до 0.17 на сто, а по тези в евро до 0.18 на сто.

През септември 2018 г. средният лихвен процент по кредитите на фирмите до един милион евро, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2017 г. с 0.34 пр.п. до 4.03 на сто, а по тези, договорени в евро - с 0.53 пр.п. до 3.03 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите над един милион евро, договорени в левове, се понижава с 0.31 пр.п. до 3.67 на сто, а по тези, договорени в евро, намалява с 0.50 пр.п. до 2.97 на сто.

През септември 2018 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава в сравнение със септември 2017 г. с 0.70 пр.п. до 8.78 на сто, а по тези в евро намалява с 0.01 пр.п. до 4.94 на сто. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.55 пр.п. до 3.33 на сто, а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.23 пр.п. до 4.41 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0.56 пр.п. до 2.41 на сто, а по другите кредити в евро спада с 1.65 пр.п. до 2.68 на сто.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през септември 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. се повишава с 0.60 пр.п. до 10.94 на сто, а по кредитите за потребление в евро спада с 0.52 пр.п. до 5.23 на сто.

През септември 2018 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява на годишна база с 0.60 пр.п. до 3.70 на сто, а по жилищните кредити в евро нараства с 0.18 пр.п. до 4.72 на сто, отчита Централната банка.

Последвайте канала на

Константин Тодоров
890 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини