С неизползвани средства за болниците от тази година ще бъде заплатена до 75 млн.лв. надлимитната им дейност през 2015-2016 г.

До 75 млн. лв. ще бъдат използвани за заплащане на отчетена и незаплатена дейност за периода на 2015 г. и 2016 г. на болниците. Това са гласували членовете на Надзорния съвет на НЗОК по време на последното си заседание, показва стенографският протокол, публикуван на интернет страницата на НЗОК.

Средствата ще се осигурят от неизползваните за болнична помощ за текущата година, да се заплати отчетена и незаплатена дейност за 2015 г. и 2016 г. Надзорният съвет е възложил да се направят проверки за незаплатената дейност, а управителят на НЗОК ще докладва резултатите от тях до 15 октомври, когато вече ще е наличен и отчетът на бюджета за деветмесечието.

Министър Ангелов разкри кой е най-тежкият проблем в болниците

Въвежда се ежемесечно наблюдение на изпълнението на бюджета на НЗОК, така че при наблюдение на отклонение да може Надзорният съвет на НЗОК и Българският лекарски съюз да анализират изпълнението му и обемите на медицинските дейности не на тримесечие, а ежемесечно. При констатирани отклонения, до 30-то число на месеца, следващ отчетния, ще се предприемат мерки и действия, за да не се допуска преразход по заложените в Закона за бюджета на НЗОК средства за здравноосигурителните плащания.

Надзорният съвет е гласувал увеличение на средствата в извънболничната, болничната и денталната медицинска помощ, но няма да се променят плащанията за медико-диагностични дейности.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

НЗОК

още

Анкета

Уморени ли сте от мерките срещу COVID-19?

Уморени ли сте от мерките срещу COVID-19?

Избрано от Интернет