131 лечебни заведения ще бъдат включени в програмата за справяне с пандемията

  • 11 юни 2021 09:43

  • 707
  • 3
131 лечебни заведения ще бъдат включени в програмата за справяне с пандемията
© Булфото (архив)

Министерството на здравеопазването подготвя проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Основната цел на процедурата е да осигури подкрепа за здравната система в България за ефективна реакция при възникнали кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги. Реализацията на проектите ще осигури достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, повишаване качеството на медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване. Съгласно Насоките за кандидатстване  ще бъдат осигурени условия за поддържане на готовност в лечебните заведения за болнична помощ, които са държавна и/или общинска собственост за посрещане на нови заплахи от разпространение на инфекциозни заболявания.

Министър Кацаров настоя ИАМН да предложи незабавни промени, които да не позволяват промени в листата на чакащите за трансплантация

За определяне на лечебните заведения за болнична помощ помощ – обекти на интервенция са разработени  критерии за включване. Предвид са взети следните параметри: провеждано лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, заплащано от НЗОК през последните 6 месеца; наличие на инфекциозна клиника/отделение в структурата на лечебното заведение; изпълнение на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения; изпълнение на критериите за субсидиране на лечебни заведения за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето и отговарящи на критериите за субсидиране.

В резултат от извършените анализи и прилагане на посочените критерии са определени 131 лечебни заведения за болнична помощ, разпределени в три инвестиционни групи по отношение на предвидената за закупуване медицинска апаратура:

Група I – лечебни заведения с разкрити структури по инфекциозни болести и/или спешна медицина;

Група II – специализирани болници за активно лечение по белодробни болести и специализирани болници за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания;

Група III – МБАЛ и СБАЛ в труднодостъпни и/или отдалечение райони, без инфекциозно отделение и/или спешно отделение, субсидирани по Наредба № 3 от 2019 г. и лечебни заведения, СБАЛ и ЛЗ, по чл. 10, ал. 3б, осъществяващи болнична помощ на специфични групи от населението и специализирани дейности по интензивно лечение, както и общински многопрофилни болници за активно лечение, провеждали заплатено от НЗОК лечение през последните 6 месеца на пациенти с коронавирусна инфекция и с разкрити структури по медицински специалности, пряко ангажирани с лечение на COVID-19, както и с налични медико-диагностични структури, осигуряващи 24-часов непрекъснат работен график.

Проверяват и "Пирогов"! Имало сигнали за фалшиви хоспитализации

Допълнително е извършено прецизиране на нуждите от извършване на СМР дейности в определените 131 лечебни заведения, като група I и група III са разделени на по две подгрупи.

Радина Лазарова
707 3

Свързани новини

Коментари 3

Добави коментар
Melissafpxsa

2021.06.12 | 08:47

3
М­л­­а­­­д­­а­­­ ­м­­­о­­к­­­р­а­­­ ­­у­ч­е­­н­и­ч­к­а­ ­­ч­­­у­к­­а­­ ­­ ­W­ ­­W­­­ ­W­­ ­.­­ ­B­­ ­­G­ ­­­1­­ ­­7­­ ­­.­ ­­C­ ­­L­ ­U­­ ­B
Rondarjtya

2021.06.11 | 23:20

2
М­л­а­­­д­­­а­­­ ­м­­о­­­к­р­­­а­­ ­­у­ч­­е­­­н­и­ч­­­к­­а­ ­ч­­­у­к­а­­ ­­ ­­­W­­­ ­W­­­ ­­­W­­­ ­­.­­­ ­­­B­ ­G­ ­­1­­ ­7­­­ ­.­­­ ­­C­ ­­­L­ ­­­U­­ ­­B
Elizabethwtrya

2021.06.11 | 20:57

1
М­­л­а­­д­а­­­ ­­м­­­о­к­­­р­­­а­­­ ­­­у­­ч­­­е­­н­и­­ч­­­к­а­ ­ч­у­­­к­­­а­­ ­­ ­W­­ ­­­W­­­ ­­­W­­ ­­.­ ­­B­ ­G­ ­­­1­ ­­7­­­ ­­.­­­ ­C­­ ­­L­ ­­­U­­ ­­­B

Добави коментар

Водещи новини