По-бърз и безопасен скенер работи вече във Варна (снимки)

Обновен компютърен томограф вече извършва изследванията във варненска киника. Скенерът е снабден с нови софтуер и хардуер, които намаляват лъчението, поемано от пациентите с над 50% от досегашните средни норми. Стойностите са в тон с новите разпоредби на Европейската комисия, които са в сила от 2018 г.

Медицинският център първи направи тези нововъведения, чрез които скенерът става една най-безвредните рентгенови уредби у нас. Подобренията дават възможност на специалистите да правят още по-прецизна и детайлна диагностика при намалено време за скениране и максимален комфорт за пациента.

Апаратът е 64-детекторен, единствен по рода си в доболничната помощ в България. Той дава възможност освен за рутинни прегледи, също за извършване на коронарография, колоноскопия, ангиография, 3D изображения. Екипът от специалисти е квалифициран и има значителен опит в изследването на главен мозък, бял дроб, коремни органи, малък таз, крайници.