Програмата за мир след Първата световна война: Четиринадесетте точки на Удроу Уилсън

  • 25 юни 2024 12:46

  • 766
  • 2
Програмата за мир след Първата световна война: Четиринадесетте точки на Удроу Уилсън
© YouTube

Четиринадесетте точки на Уилсън е проект на САЩ за принципите за договаряне на всеобщ мир след Първата световна война.

Огласени са от президента на САЩ Удроу Уилсън на 8 януари 1918 г. в специално послание до Конгреса на САЩ, отправено към воюващите през Първата световна война държави. Те общо взето са приветствани от европейците, макар че основните им съюзници от Антантата в лицето на Клемансо, Лойд Джордж и Виторио Орландо са скептични спрямо идеализма в международните отношения.

14-те точки са формулирани като основни принципи на програмата за мир след Първата световна война, изложена от президента на Съединените американски щати Удроу Уилсън в посланието му до двете камари на Конгреса на САЩ от 8 януари 1918 година:

1. Открити и публично сключвани мирни договори, след които няма да има никакви частни международни споразумения от какъвто и да било род, а дипломацията ще действа винаги искрено и пред очите на всички.

2. Неограничена свобода на корабоплаването извън териториални води както в мирно, така и във военно време, с изключение на случаите, когато моретата могат да бъдат напълно или частично закрити чрез международни действия в изпълнение на международни договорености.

3. Премахване, доколкото е възможно, на всички икономически бариери и установяване на равни условия за търговия за всички нации, обявяващи се за мир и обединяващи се за неговото поддържане.

4. Взаимни гаранции, че националните въоръжения ще бъдат съкратени до крайния предел, съвместим с вътрешната сигурност.

Reuters: Двама ключови съветници на Доналд Тръмп са му представили план за прекратяване на войната в Украйна

5. Свободно, непредубедено и абсолютно безпристрастно уреждане на всички колониални претенции, основано на строго спазване на принципа, че при уреждането на всички подобни въпроси, отнасящи се до суверенитета, интересите на засегнатото население трябва да имат еднаква тежест със справедливите претенции на правителството, чиито права трябва да бъдат установени.

6. Изтегляне на войските от цялата руска територия и такова уреждане на всички въпроси, засягащи Русия, което ще осигури най-доброто и най-свободно сътрудничество на другите нации в света, за да се даде на Русия безпрепятствена и пълна възможност за независимо определяне на нейното собствено политическо развитие и национална политика и за да й се осигури искрен и сърдечен прием в обществото на свободните нации при начина на управление, който тя сама избере. Дори нещо повече, гарантиране на всякакъв вид помощ, от която тя би имала нужда и самата тя би пожелала. Отношението на Русия към нейните нации-сестри през следващите месеци ще бъде пробният камък за тяхната добра воля, за тяхното разбиране на нейните нужди като различаващи се от техните собствени интереси и на тяхната разумна и безкористна симпатия.

7. В Белгия, целият свят ще се съгласи, войските трябва да бъдат изтеглени и тя трябва да бъде възстановена без каквито и да било опити да се ограничи суверенитета, с който тя се ползва като всички други свободни нации. Никое друго действие не би могло да послужи повече от това за възстановяване на доверието на нациите към законите, които те самите са установили и определили като ръководство в своите взаимоотношения. Без този оздравителен акт цялата структура и законна сила на международното право ще бъдат завинаги накърнени.

8. Войските трябва да бъдат изтеглени от цялата френска територия, а завладените части – възвърнати. Злото, причинено на Франция от Прусия през 1871 година, що се отнася до Елзас-Лотарингия, което безпокоеше световния мир почти петдесет години, трябва да бъде поправено, за да може мирът да бъде осигурен отново в интерес на всички.

9. Корекция на италианските граници по протежение на ясно различимите гранични линии на базата на народностна принадлежност.

10. На народите от Австро-Унгария, които ние бихме искали да видим със запазено и осигурено място сред нациите, трябва да бъде дадена най-свободната възможност за автономно развитие.

11. Войските трябва да бъдат изтеглени от Румъния, Сърбия и Черна гора, окупираните територии – възвърнати. На Сърбия трябва да бъде даден свободен и сигурен излаз на море и взаимоотношенията между отделните балкански държави трябва да се определят чрез дружеско обсъждане по протежение на исторически установените гранични линии на базата на народностна принадлежност. На отделните балкански държави трябва да бъдат дадени международни гаранции за политическа и икономическа независимост, както и за ненарушимостта на териториалната цялост.

12. На турските части от настоящата Отоманска империя трябва да бъде гарантирана безусловна самостоятелност. На другите националности обаче, които сега са под турска власт, трябва да се гарантира надеждна сигурност за съществуване и пълна възможност за самостоятелно развитие. Дарданелите трябва да бъдат постоянно открити като свободен път за корабите и търговията на всички нации под международни гаранции.

13. Трябва да бъде създадена независима полска държава, която да включва териториите с безспорно полско население, на която трябва да бъде гарантиран свободен и сигурен излаз на море и чиято политическа и икономическа независимост и териториална цялост трябва да бъдат гарантирани с международен договор.

14. Трябва да бъде образуван един всеобщ съюз на нациите (Общество на народите) въз основа на точно определени договорни клаузи, с цел да се дадат взаимни гаранции за политическа независимост и териториална цялост както на големите, така и на малките държави.

Хенри Кисинджър и "Новият световен ред" - не е нещо ново

Удроу Уилсън е двадесет и осмият президент на САЩ, от 1913 до 1921 година. Представител на научните среди, президент на университета в Принстън. През 1919 г. Удроу Уилсън е удостоен с Нобелова награда за мир. 14-те точки изразяват желанието на Удроу Уилсън за установяване на траен и справедлив мир в Европа и в целия свят след Първата световна война. Основополагащи са принципите на равноправие и справедливост при разрешаване на междудържавните спорове, като водещи трябва да са историческото наследство, народността на населението в спорните територии. Но справедливостта е последното нещо, с което се съобразяват победителките. Договорите (Версайският договор) са така изготвени и подписани, че победените са ощетени и ограбени за сметка на победителите. Не става въпрос само за територии, но и за икономически репарации, политически и военни ограничения и международна изолация.

Диктатът на победителите е до такава степен брутален, че става основа и на последвалата Втора световна война. Един от лозунгите на нацистите в Германия е да се отмени несправедливия мирен договор от 1919 г. Неслучайно германският представител, който го подписва, казва на излизане от залата: „Това не е мир, а примирие за 20 години”. Много лошо, но вярно пророчество. Точно след 20 години на 1 септември 1939 г. официално започва Втората световна война.

14-те точки се оказват наивни за европейската политическа действителност от онова време. Те са така формулирани, че да защитават интересите и на победените държави, а това е в пълно противоречие с политиката на победителите. Както великите сили - Великобритания и Франция, така и по-малките държави-победители като Сърбия, Румъния и Белгия иската да присвоят повече територии и да получат по-големи репарации и договорни политически клаузи.

Песков коментира мирния план на Тръмп: Да се отчете и реалната ситуация на бойното поле

Мирните договори са изготвени без участието и знанието на победените държави. Техните делегации са изолирани от процеса и дори една от друга, а след изготвянето на текстовете на мирните договори те само са извикани да ги подпишат и то отделно една от друга, пише cao.bg.

Програмата на Уилсън като обосновка на Pax Ameicana

Няма никакво съмнение, че „14-те точки” отговарят на стратегическите интереси на САЩ след Първата световна война. Не е случайно, че тогавашните лидери на Франция и Великобритания се отнасят толкова пренебрежително към тях. Между другото, именно Уилсън е авторът на популярния лозунг “America First” и го използва по време на предизборната кампания през 1916, т.е. точно сто години преди Доналд ТръмпДоналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.

Всъщност, Уилсън винаги е бил последователен американски националист, който добре усеща възхода на националистическата вълна в Европа. И тъкмо поради това в своите „14 точки” се опитва да примири изповядвания от него универсализъм с надигащия се европейски партикуларизъм. Така, универсализмът на неговата програма е насочен към победителите в Световната война, а пък партикуларизмът – към победените. В този смисъл, визията на Уилсън отразява настроенията във всяка възходяща велика държава, претендираща за по-голям достъп до ресурсите и възможностите на вече поделения межу другите велики сили свят. В този смисъл, формиралият се през втората половина на ХХ век Pax Americana може да се разглежда като резултат от избирателното използване на либералните принципи от една възходяща велика държава. САЩ се възползват максимално от възможностите, съпътстващи американската хегемония в глобалното либерално пространство след Втората световна война, но в същото време не се колебаят да ги пренебрегнат, ако смятат, че това ще улесни реализацията на външнополитическата им стратегия.

Днес обаче, когато относителната мощ на Америка в света намалява, мнозина американски политици окрито се отказват от принципите на либералния световен ред, лансиран от Удроу Уилсън преди век. И най-добрият пример за това е сегашният президент на САЩ Доналд ТръмпДоналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, пише geopolitica.eu.

Всичко казано дотук за съдбата на либералния световен ред налага извода, че е прекалено рано да отписваме напълно идеите на Удроу Уилсън като нереалистични и утопични. Погрешно би било обаче и да ги възприемаме като своеобразна догма. Както изглежда, световния ред през ХХI ще има много малко общо с либералните теории от миналия век, както впрочем и с неговите външнополитически практики. Очевидно, държавите все по-често ще бъдат принудени да формират своеобразни коалиции със съвременните недържавни играчи, тъй като без наличието на подобни партньори държавната външна политика стремително ще губи своята ефективност. Разбира се, в обозримо бъдеще държавите няма да се откажат от ролята си на основни играчи в глобалната политика. Разривът между дългосрочните интереси на развитието на глобалния социум и тактическите интереси на националните елити и общества ще се запазят, което ще легитимира ролята на държавите като посредници в комуникацията между националното и глобалното равнища.

Последвайте канала на

Теодора Павлова
766 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар
ПРОГРАМАТА ЛАЙ НА И ГОВ НА

2024.06.25 | 13:01

2
ВТОРА ЧИФУТСКА ВОЙ НА СРЕЩУ БОГА
бум бум в анала КАТИЛА

2024.06.25 | 12:50

1
Скандалният терорист и отявлен шизофреник Мирослав Блажев-Атилката е станал ревностен мюсюлманин, подкрепящ идеите на терористични групировки, показа проверка на "България Днес". От профила му във Фейсбук става ясно, че Атилката ежедневно контактува с български фенове на Световния халифат, част от които се намират в арабските страни. Блажев и приятелите му водят ожесточени дискусии, в които често се появяват призиви за джихад, изтребление на евреите и всички останали неверници. В тях българите често са наричани гяури или нещастни неверници, които с добро или насила трябва да бъдат накарани да приемат радостите на Аллах. Драстичната промяна в съзнанието на някогашния националист и член на ВМРО настъпва по време на престоя му в затвора, където Атилката попадна заради отвлечения от него автобус с 37 пътници. Невижданият до момента в България екшън се разигра през януари 2009 г. на магистрала "Хемус". Преди отвличането на автобуса в блога си Атилката се обявява за православен християнин и призовава към въоръжена революция за спасяването на България. Възгледи, които похитителят бързо забравя, за да прегърне каузата на Аллах и „Ислямска държава". Шокиращия си душевен обрат Блажев преживява зад решетките, става ясно от негов коментар във Фейсбук. Откровението си той прави под публикация, свързана с арестуваните от ДАНС фенове на групировката "Ислямска държава" в Пазарджик. Според спецслужбите феновете на джихада са ръководени от скандалния имам Ахмед Муса, който вече има две присъди за подобни престъпления. Именно възможността идолът му да попадне в затвора провокира Атилката да се изкаже, че това ще е полезно за каузата им. "Е, брат, трябва да има и такива, които да посвещават във вярата и по затворите. А наясно ли си колко много такива хора има по затворите, които искат да се запознаят с исляма, а не могат, понеже няма кой да ги запознае. А известно ли ти е, че решението ми да приема исляма дойде именно докато бях в затвора, благодарение на един ходжа. Та той ме запозна с принципите на вярата в Allah. Така че Ахмед Муса много по-голяма работа ще свърши в затвора за четири години, отколкото, ако е навън. Не му мисля лошото на човека, а само казвам, че и в затворите живеят хора, търсещи пътищата на Allah", пише Атилката под публикацията на своя приятел. Водач на БГ муджахидините . Освен писания във Фейсбук аверът на Атилката поддържа и два профила в сайт за споделяне на видеоклипове. Там псевдонимите му са неособено невинните , (Воин на Аллах от България) (Българският муджахидин). Чрез профилите си мистериозният проповедник е публикувал няколко клипа, възхваляващи Ислямския халифат. Жената, заради която отвлече автобуса, не иска да го види 33-годишният Мирослав Блажев – Атилката, който на 27 януари т. г. (2009 ) -отвлече автобус с 37 пътници, двама шофьори и стюардеса, за кратко време е станал звезда в Ловешкия затвор. Пандизчиите са готови пари да броят, за да го видят. Все им е в устата. За едни е герой, за други – глупак. И първите, и вторите обаче го жалят по причина, че от каквито и мотиви да се е водил, ще има да мачка пандизчийската кушетка. „Съжалявам за стореното. Каквото реши съдът, ще го приема. Направих спонтанно това деяние поради невъзможността да получа справедливост за бременната си приятелка Розинка, която миналата година Петър Ганев от с. Хераково удари с кола. Действах под напрежение от този инцидент. Не исках да наранявам никого в автобуса. Пишман терористът ,се посещава само от майка му Ирена Димитрова. Жената, заради която беше отвлечен автобусът, е заявила, че не иска да се среща с него. Психолог и психиатри извършват специално наблюдение над Атилката. Целта е да се установи дали не страда от разстройство на личността-шизофрения. Възможно е травмата, която е получил през 1997 г., да е отключила психичните му проблеми. След нараняването преди години Атилката се оплаквал от напрежение, тревожност, емоционална лабилност и невъздържаност. Охранителят А т и л к а т а , с рождено име Мирослав Блажев бил гард без пистолет. Работодателите му и в двете охранителни фирми, в които бил нает през последната година и половина, изпитали недоверие към резкия му и избухлив характер. Затова никога не го сложили въоръжена охрана, твърдят източници от "С е к ю р и ти БГ" и "Ф о р с делта". Иначе можел да охранява АЕЦ "Козлодуй", който е един от обектите, с които "С е к ю р и т и БГ" има договор. Негови бивши колеги подозират, че Блажев силно е страдал от този факт. Затова и бързо напускал фирмите, където работел. Чувствал се винаги недооценен. Едва по-късно се въоръжил. Първо преработил газов пистолет в боен, след това незнайно как се сдобил и с ПСМ. Точно с тези оръжия Блажев отвлече във вторник автобуса с 36 пътници. МВР изиска вчера от двете фирми всички документи, с които Блажев е получил работата си. Според проверката на експертите от "Охранителна полиция" всичко било перфектно. Имало документ от лекар, който удостоверявал моментното психическо състояние, съдебно свидетелство, че е с чисто съдебно минало.В документите не е отразено обаче, че през 1996 г. Мирослав Блажев е бил лекуван от личностно разстройство. Най-вероятно и двамата лекари, които са издали документа за моментно психично състояние, са "забравили" да питат лудницата за минали психични заболявания, смятат запознати. "Проверих и се оказва, че лудницата не е издавал документ, удостоверяващ, че лицето е психично здраво", заяви директорът на психиатричната болница в града д-р Цанко Цанков. "На всяко лице, което е лежало в психиатрична болница, му се съставя досие, което се пази в продължение на 50 години". Според д-р Цанков в случаите, когато се налага издаване на медицинско удостоверение за психично здраве, психиатри по местоживеене трябва да упоменат, ако лицето страда от психично заболяване, и посочат моментния му статус.19-годишната Розинка Костова, приятелката на Мирослав, призна, че Петър Ганев, който стана причина за действията на Мирослав Блажев на 27 януари, наистина се e опитал да я прегази с кола на 1 август м.г в София. Тя била бременна, отишла до магазина, който е до дома му, и тогава той се опитал да мине с колата си през нея. По думите на Розинка, има свидетел на инцидента, но той не искал да говори, защото бил приятел на Петър. Според нея Петър Ганев искал чрез нея да причини страдание на Мирослав заради конфликт между двамата. На 27 януари 33-годишният Мирослав Блажев от Севлиево отвлече автобус с 37 пътници на фирма Биомет, пътуващ по линията София-Варна. Той бе въоръжен с пистолет със заглушител и поиска да му бъде доведен Петър Ганев, за да говори с него. Малко повече от час след отвличането Блажев се предаде на полицията. Впоследствие Районният съд в Ловеч наложи на похитителя на автобуса мярка "постоянно задържане под стража", като разпореди той да бъде въдворен в психиатричното отделение на Ловешкия затвор. А т и л к а т а, е роден в Плевен през 1975 година. Розинка Костова е от дом за умствено изостанали хора ! Има дете умствено изостанало-ИЗРОДИ !!!

Добави коментар

Водещи новини