ЕК обърна внимание на България, че дъщерните дружества се облагат с по-ниски данъци

09 юни 2021 16:56

ЕК обърна внимание на България, че дъщерните дружества се облагат с по-ниски данъци
© Novini.bg
437 4

ЕК изпрати официално уведомително писмо до България, в което обръща внимание на факта, че дъщерните дружества се облагат с по-ниски данъци. Облагането на такива дружества се изисква съгласно директива от 2016 г.

В действащото законодателство, с което тя се транспонира у нас, е включено неправомерно освобождаване от данъчно облагане на дъщерни дружества.

ЕК призовава България и още 17 страни-членки да приложат различни разпоредби на регламента за предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове.

ЕК призова България да въведе изцяло правилата срещу тероризма

Комисията изпраща и мотивирано становище до България за това, че не е транспонирала правилно в законодателството си всички елементи на директивата за емисиите от промишлеността, в която се определят правила за дейностите, включващи предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водите и земята и предотвратяването на генерирането на отпадъци.

ЕК също така настоятелно призовава България да транспонира правилно в националното си законодателство директивата за оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда.

Novini.bg
437 4

Свързани новини

Евро 2020

Коментари 4

Добави коментар
Bethlxgua

2021.06.10 | 08:57

4
М­л­­­а­­­д­­­а­ ­­м­­о­к­р­­­а­ ­­у­­­ч­­­е­­­н­и­ч­­­к­­­а­ ­­­ч­­­у­­к­­а­­­ ­ ­­­W­­­ ­W­­­ ­­W­ ­­.­­­ ­­­B­ ­­­G­ ­1­ ­­7­ ­­­.­­­ ­­­C­­­ ­­­L­­­ ­­­U­ ­­B
Anitadzsma

2021.06.10 | 00:28

3
М­­л­а­­д­­­а­ ­­м­о­к­р­а­ ­у­­­ч­е­­н­­и­­­ч­­к­а­­ ­­­ч­­­у­­к­а­­­ ­­ ­­­W­­­ ­­W­­ ­­W­­­ ­­­.­ ­B­­­ ­­G­ ­­­1­ ­7­­­ ­.­­­ ­­­C­ ­L­ ­U­­­ ­­B
Katherinealuta

2021.06.09 | 19:11

2
М­л­­­а­­д­а­­ ­­м­­о­к­р­а­­ ­­­у­ч­­­е­н­и­­­ч­­к­­а­­ ­­­ч­­у­к­­а­ ­ ­­­W­­­ ­W­­ ­­W­ ­­.­­­ ­B­­ ­­­G­ ­­1­ ­­­7­­ ­­.­­ ­­­C­­­ ­­­L­ ­­U­­­ ­B
стига са галили

2021.06.09 | 17:31

1
крадливия бизнес - искаме налагане на санкции като тези от сащ - ес немат болс а само претензии

Добави коментар

Водещи новини