ЕК призовава за постигане на споразумение по бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

  • 13 юни 2019 14:27

  • 267
  • 0
ЕК призовава за постигане на споразумение по бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.
© Pixabay (архив)

Преди заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 20 и 21 юни, Европейската комисия призовава лидерите да положат усилия за постигането на напредък в преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., за да може да бъде постигнато споразумение до есента. Има изгледи за постигане на споразумение, но трябва да се свърши още много работа, като същевременно залозите са високи.

В публикувано днес съобщение Комисията разглежда постигнатото до момента и посочва основните нерешени въпроси, във връзка с които трябва да бъдат предприети действия, като по този начин проправя пътя за бързо постигане на споразумение. Времето тече и всяко забавяне на бъдещия бюджет на ЕС струва скъпо. Ако не бъде постигнато споразумение навреме, ще има неблагоприятни последици за учащите, земеделските стопани и изследователите, както и за всеки друг, който получава средства от бюджета на ЕС. Настоящият дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. беше приет с шестмесечно закъснение, което засегна отрицателно много граждани както в нашите държави членки, така и извън тях, съобщиха от пресцентъра
За да се избегне подобен сценарий, Комисията призовава днес Европейския съвет да изготви пътна карта за постигане на споразумение по дългосрочния бюджет на ЕС през есента и да прикани Съвета да работи приоритетно по този въпрос.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод ЮнкерЖан-Клод ЮнкерЖан-Клод Юнкер е люксембургски политик. Жан-Клод Юнкер е роден на 9 декември 1954 година в градчето заяви: Вече са положени сериозни усилия, за да може работата по предложението на Комисията за бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС да напредне. Поздравявам Европейския парламент и държавите членки в рамките на Съвета за усилената им работа и ангажираността им. Дойде моментът да ускорим действията. Предвид отбелязаната най-висока избирателна активност на изборите за Европейски парламент от 20 години насам и кампанията, която бе насочена към европейските въпроси повече от всякога досега, 2019 г. е година на обновяване за нашия Съюз. Постигането на споразумение по бъдещия ни бюджет не е аритметично действие. То има за цел да бъдат осигурени бюджетни средства, които съответстват точно на нашите амбиции и приоритети. Залозите са високи, но със смелост и политическа воля съществува възможност да бъде постигнато споразумение до есента.

Комисарят, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, Гюнтер Йотингер заяви: Благодарение на добрата работа на три последователни председателства на Съвета вече постигнахме частично споразумение по 12 секторни досиета, а преговорите могат да започнат по други 16. Най-важното е да бъде постигнато споразумение по общата рамка. И това трябва да стане факт възможно най-бързо — в името на учащите, земеделските стопани и изследователите, както и много други, които разчитат на бюджета на ЕС.

През май и юни 2018 г. Комисията представи предложение за нов, модерен дългосрочен бюджет, който е силно насочен към приоритетите на Съюза, включително законодателните предложения за 37-те секторни програми. Въз основа на това както Европейският парламент, така и Съветът вече са свършили много работа. Постигнат бе напредък по отношение на общата рамка. По много от секторните предложения работата е приключила поне частично. В хода на преговорите много от елементите, предложени първоначално от Европейската комисия, вече получиха широка подкрепа от Европейския парламент и Съвета. Те включват:

- силен акцент върху европейската добавена стойност;

- рационализирана и по-прозрачна структура на бъдещия бюджет;

- намаляване на броя на програмите и създаване на нови интегрирани програми в области като инвестирането в хората, единния пазар, стратегическите инвестиции и правата и ценностите;

- по-силен акцент върху полезните взаимодействия между инструментите;

- опростяване на правилата за финансиране;

- по-голяма гъвкавост, за да се гарантира бърза реакция в един бързо променящ се свят.

Напредък бележат и обсъжданията на следните предложения:

- бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната; новия механизъм, имащ за цел да се гарантира, че всеобщите слабости в прилагането на принципите на правовата държава не излагат на риск бюджета на ЕС;

- предложенията на Комисията за модернизиране на приходната част на бюджета на ЕС.

В същото време съществени политически въпроси — и по-специално финансовите аспекти — все още не са обсъдени. Това трябва да стане сега. На заседанието на Европейския съвет през юни следва да започне нов етап на политическите преговори, който ще се характеризира с по-силен акцент върху финансовите и други стратегически въпроси. Това е единственият начин да се гарантира, че може да бъде постигнато своевременно споразумение и че новите програми са готови за изпълнение до 1 януари 2021 г.

Навременното осигуряване на бъдещия бюджет ще доведе до конкретни резултати за всички европейци: Той ще създаде десетки хиляди работни места в областта на научните изследвания още през 2021 г. и още повече в икономиката като цяло, ще гарантира, че над 100 000 проекта по политиката на сближаване ще стартират навреме, ще предостави възможност на 1 000 000 млади хора да се възползват от обмен по програмата „Еразъм“ и ще позволи на 40 000 млади хора да участват в действия за солидарност в цяла Европа през 2021 г. Той ще помогне на стартиращите предприятия и на малките и средните предприятия да реализират своите инвестиции, ще увеличи значително инвестициите и капацитета в областта на отбраната и ще подпомогне защитата на границите на ЕС срещу трафика, контрабандата и измамите.

Няма да е лесно работата по бъдещата рамка и разходните програми да приключи навреме, за да могат те да започнат да се изпълняват от 1 януари 2021 г. Това обаче е постижимо, при условие че Европейският съвет поеме водеща роля в този процес.

На 2 май 2018 г. Комисията представи предложение за модерен, балансиран и справедлив бюджет, за да се постигнат приоритетите на Европа, определени от лидерите в Братислава през 2016 г. и в Рим през 2017 г. Това предложение бе незабавно последвано от законодателни предложения за 37-те секторни програми, които са част от бъдещия дългосрочен бюджет. Опирайки се на тази солидна база, Комисията работи в тясно сътрудничество с българското, австрийското и румънското председателство, за да напреднат преговорите.

Що се отнася до сроковете, от самото начало Комисията изрази подкрепата си за амбициозен график. В заключенията си от декември 2018 г. Европейският съвет призова да бъде постигнато споразумение в Европейския съвет през есента на 2019 г. За да бъде постигната тази цел, Комисията ще продължи да работи в много тясно сътрудничество с настоящото и бъдещото председателство, както и с Европейския парламент.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
267 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини