ЕК приветства окончателното приемане от Съвета на нови правила за пластмасовите изделия за еднократна употреба

Днес Съветът на Европейския съюз прие амбициозните мерки, предложени от Комисията за борба с морските отпадъци, произхождащи от 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове, както и изоставени риболовни уреди и разградими при окисляване пластмаси, съобщиха от пресцентъра на Представителството на ЕК в България.

Правилата за пластмасовите изделия за еднократна употреба и риболовните уреди предвиждат да се прилагат различни мерки по отношение на различните продукти и поставят ЕС начело на глобалната борба с морските отпадъци. Когато има леснодостъпни алтернативи на приемливи цени, пластмасовите изделия за еднократна употреба — например прибори за хранене, чинии или сламки — ще бъдат елиминирани от пазара. За други продукти целта е да се ограничи тяхната употреба чрез намаляване на потреблението им на национално равнище, да се въведат изисквания за проектирането и етикетирането, както и задължения производителите да управляват отпадъците и да почистват околната среда.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: „В европейското общество нараства осъзнаването на спешната необходимост да направим всичко, за да спрем замърсяването на нашите океани с пластмасови отпадъци. Европейският съюз реагира на този ясен призив на гражданите ни. Предприехме амбициозни стъпки и въведохме конкретни мерки, за да намалим използването на пластмасови изделия за еднократна употреба. Приетите днес нови правила ще ни помогнат да защитим здравето на хората и да опазим природната ни среда, като същевременно насърчаваме по- устойчиво производство и потребление. Всички ние можем да се гордеем, че Европа определя нови и амбициозни стандарти и по този начин проправя пътя за останалата част на света“.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, допълни: „В една модерна икономика трябва да намалим количеството на пластмасовите отпадъци и да гарантираме, че по-голямата част от използваните пластмаси се рециклира. По-иновативни и по-устойчиви начини на производство ще предоставят нови възможности за европейските предприятия, като увеличат конкурентоспособността им, растежа и създаването на работни места. След като новите правила бъдат въведени, те ще ни позволят не само да се борим със замърсяването с пластмасови отпадъци, но и да превърнем Европейския съюз в световен лидер в една по-устойчива политика в областта на пластмасите, като по този начин ще дадем тласък на кръговата ни икономика.“

По този повод комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заключи: „ Пластмасовите сламки или вилици са малки предмети, но могат да причинят големи и дълготрайни вреди. Законодателството по отношение на пластмасите за еднократна употреба се отнася за 70 % от морските отпадъци и с него следва да се избегнат щети за околната среда, които в противен случай биха стрували 22 милиарда евро до 2030 г. ЕС бързо и ефективно постигна законодателен акт по предложение, представено от Комисията само преди една година. Като цяло това показва на какво е способно европейското законодателство — то отговаря на исканията на обществеността, е от полза за планетата и нейните жители и действително е най-прогресивно в света.“

Новите правила са пропорционални и така приспособени, че да се постигнат възможно най-добри резултати. Това означава, че за различните продукти ще се прилагат различни мерки. С новите правила ще се въведат:

- забрана на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, за които съществуват алтернативи на пазара, а именно: клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони, както и чаши, съдове за храни и напитки, изработени от експандиран полистирен, и всички изделия от разградими при окисляване пластмаси;

- мерки за намаляване на потреблението на съдове за храни и чаши за напитки, изработени от пластмаси, и специалното обозначаване и етикетиране на определени продукти;

- схеми за разширена отговорност на производителя, с които да се покриват разходите по почистване на отпадъците за продукти като филтри за тютюн и риболовни уреди;

- целта за 90 % разделно събиране на пластмасови бутилки до 2029 г. (до 2025 г. — 77 %) и изисквания за проектирането на продуктите, според които капачките трябва да са прикрепени към бутилките; както и целта от 2025 г. нататък в бутилките от РЕТ да има дял от 25 % рециклирана пластмаса и от 2030 г. нататък — във всички пластмасови бутилки дял от 30 % рециклирана пластмаса.

След днешното решение на Съвета актът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването. Държавите членки ще разполагат с две години, за да транспонират законодателството в националното си право.

За определени мерки директивата предвижда различни срокове за транспониране:

- Забраните и задълженията за обозначаване трябва да се прилагат две години след влизането в сила.

- 5 години след влизането в сила на директивата капачките и капаците на всички съдове за напитки с вместимост до три литра трябва да бъдат прикрепени към тях.

- А допълнителните задължения в рамките на разширената отговорност на производителя трябва да се изпълняват в периода между януари 2023 г. и 31 декември 2024 г., в зависимост от продукта.

Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба е съществен елемент от Плана за действие за кръговата икономика на Комисията „Юнкер“ и част от стратегията на ЕС за пластмасите — най-широкообхватната стратегия в света, при която се приема подход, основан на жизнения цикъл в зависимост от специфичните материали, за да се разреши проблемът с разточителната употреба на пластмаси и с вредните пластмасови отпадъци и да се подкрепи визията за интелигентен, иновативен и устойчив сектор на пластмасите.

Директивата следва подход, подобен на използвания при успешната Директива за пластмасовите торбички от 2015 г., която бързо доведе до промяна в навиците на потребителите. Изпълнението на новите мерки ще донесе както екологични, така и икономически ползи, като например:

- предотвратяване на емисии от 3,4 млн. тона CO2 еквивалент;

- предотвратяване на щети върху околната среда за 22 млрд. евро до 2030 г.;

- спестяване на разходи за потребителите от около 6,5 млрд. евро.

Коментари

  1. 2019.05.21 | 16:02

    За да се събират едни отпадъци, трябва да има някаква цена на изкупуване, в противен случай замърсяването ще си остане.

  1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

EU

още

Анкета

Прав ли е Доналд Тръмп да иска оспорване на изборните резултати?

Прав ли е Доналд Тръмп да иска оспорване на изборните резултати?

Избрано от Интернет