''Доняна'' е на път да стане първият европейски обект на ЮНЕСКО в опасност

  • 02 декември 2016 07:52

  • 1512
  • 0
''Доняна'' е на път да стане първият европейски обект на ЮНЕСКО в опасност
© Getty Images

Испанският национален парк „Доняна“, убежище за над 6 милиона мигриращи птици и една от най-важните европейски влажни зони, е на път да стане първият обект от Световното наследство на ЮНЕСКО в Съюза, който ще получи статут „застрашен“.

На 1 декември изтече крайният срок, който ЮНЕСКО даде на Испания, за да отстрани заплахите за парка: дълбаене на дъното на река Гуадалкивир, неустойчиво и незаконно използване на водата за селскостопански нужди и добив на природен газ.

Случаят се разглежда от Европейската комисия заради установените пропуски в оценка на въздействието на проекта върху природна област, защитена от европейското законодателство. След заведения през 2015 г. иск сега WWF настоява Европейската комисия да изправи испанското правителство пред Съда на Европейския съюз.

„Доняна трябва да стане пример за последствията, с които ще се сблъскат националните правителства, ако нарушават поетите задължения. Европейската комисия трябва да изправи Испания пред съда незабавно, за да предотврати сериозно увреждане на една от най-важните европейски влажни зони“ – заяви Жьонвиев Понс, директор на Европейски офис на WWF.

В момента WWF води международна кампания за опазване на световното природно наследство, в която е включен и парк „Пирин“.

В защита на Доняна вече са събрани близо 140 000 подписа. Комитетът на ЮНЕСКО ще реши съдбата на парка на следващата си среща през юли 2017 г.

„Не е трудно да забележим сходството между този случай и един от двата български обекта на ЮНЕСКО, също застрашен от неразумно ползване – коментира Катерина Раковска, експерт „Натура 2000 и защитени територии“ във WWF. – Засиленият натиск от различни дейности в последните години създаде предпоставка за увреждане на местообитанията на застрашени видове животни и на уникалния пирински пейзаж, които са признати от ЮНЕСКО като общочовешка ценност.“

Копаенето и модифицирането на коритото на река Глазне в Пирин, по подобие на ставащото в Доняна, създава предпоставки за ерозия и е недалновидно решение, което няма общо със защитата от наводнения.

Припомняме, че вместо да забранява изрично посегателства над планината, готвеният нов план за управление на Национален парк „Пирин“ предвижда увеличение на зоните, в които е разрешено строителство 12,5 пъти и отваряне на 60% от територията му за ползване на дървесина. Събраните до момента подписи в международната кампания за опазването на Национален парк „Пирин“ са почти 25 000.

Novini.bg
1512 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини