Рядък вид орхидея цъфти в Източни Родопи

  • 29 май 2012 13:06

  • 4415
  • 1
Рядък вид орхидея цъфти в Източни Родопи
© Интернет

Рядък вид орхидея - Провансалски салеп (Orchis provincialis), цъфти в Източни Родопи, съобщиха от българо-холандския проект "Новото тракийско злато".

В България е известно само едно находище на този вид, което се намира по северните склонове на рида Гюмюрджински снежник в Източни Родопи. Провансалският салеп е включен в Червената книга на България със статус "Критично застрашен".

Растението се среща в широколистни и хвойнови храсталаци, в нискостъблени широколистни гори и по покрайнините им, както и в ксеротермните тревни съобщества между горските и храстови участъци. Всички установени през последните 15 години находища са с численост под 30, а някои - между 3 и 10.

Причините за изчезването му са неизвестни. Всяка промяна на местообитанието му може да доведе до изчезване на последното находище на вида в България, отбелязват специалистите.

Последното находище на вида в България е в територията на защитената зона "Родопи-Източни" от мрежата Натура 2000, но това не води автоматично до неговото опазване. Съседни терени вече са разорани и залесени с екзотични видове дървета вероятно за селскостопански субсидии, предупреждават от проекта.

Специалистите смятат, че за запазването на вида има нужда от постоянно наблюдение на състоянието на известните популации, разработване на План за действие за вида и обявяване на защитени територии.

Последвайте канала на

БТА
4415 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
Dado

2012.05.30 | 16:16

1
Страшно красиви са, да се пазят!!!

Добави коментар

Водещи новини