ВАС потвърди решението на ОИК-Созопол за избор на кмет на кметство с. Зидарово

  • 23 февруари 2024 13:30

  • 156
  • 0
ВАС потвърди решението на ОИК-Созопол за избор на кмет на кметство с. Зидарово
© Pixabay

Върховният административен съд отмени решение по административно дело № 1996 от 2023 г. на Административен съд – Бургас, с което е обявен за недействителен изборът на кмет на кметство Зидарово, община Созопол и потвърди решението на ОИК – Созопол, с което е кандидетът Христо Бардукв е бил обявен за кмет. Административно дело № 11660 от 2023 г. е образувано във ВАС по касационна жалба на Местна коалиция БСП за България (КП „БСП за България, ПП „МИР“, ПП „Български гласъ“) и Христо Бардуков, срещу решението на първоинстанционния съд.

Върховните съдии смятат, че не следва да се взима предвид съмнението на първоинстанционния съдебен състав в достоверността на резултатите от гласуването, описани в протокола на СИК в ИС 13, тъй като, съобразно разпоредбата на чл. 459 ал. 7 от Изборния кодекс, съдът разглежда само обстоятелствата, посочени в жалбата.

А в нея не са изложени твърдения за манипулиране на изборните книжа в секция 13.

Върховните съдии смятат още, че първоинстанционният съд грешно е възприел като нарушение полагането на подписи върху лентата, несъответстващи на броя на членовете на СИК. ВАС приема, че трябва да се приеме за съществено само онова нарушение, което би обусловило различен краен резултат при обявяване на изборните резултати.

В конкретното производство липсват основания, които да доведат до извод, че установените в процеса на съдебна проверка нарушения в работата на конкретната секционна избирателна комисия не биха могли да доведат до промяна в изборния резултат за кмет на населеното място.

Тихомир Янакиев: Бюджетът на Созопол е 38 млн. лв и е реалистичен

В тази връзка настоящият състав намира, че оспореното съдебно решение е неправилно поради несъобразяването му с приложимите материалноправни норми и следва да бъде отменено.

Решение № 130-МИ/30.11.2023 г. на ОИК-Созопол следва да се потвърди, като взето при съобразяване с приложимите административнопроизводствени правила и материалноправни норми. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Последвайте канала на

Нора Виткова
156 0

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини