Прокурорите избират членове на ВСС

  • 27 май 2017 08:41

  • 2895
  • 0
Прокурорите избират членове на ВСС
©

Днес и на 3 юни 2017 г. ще се проведе Общо събрание на прокурорите в Република България за избор на членове на Висшия съдебен съвет от магистратската квота, съобщиха от ВСС.

Право да участват в него имат 1505 магистрати. Те ще гласуват за 12 кандидатури: Галина Христова Стоянова –заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София; Георги Стойков Кузманов - прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас; Гергана Найденова Мутафова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив; Даниела Илиева Машева – прокурор във Върховна касационна прокуратура; Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура; Ивайло Стефанов Медаров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София; Магдален Тошев Маринов – прокурор във Върховна касационна прокуратура; Мери Десюва Найденова – прокурор във Върховна административна прокуратура; Огнян Пеев Дамянов – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград; Пламен Василев Найденов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник; Пламен Иванов Марков – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура и Ясенка Димитрова Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

Общото събрание се провежда в две последователни съботи и ще бъде излъчвано в реално време чрез интернет сайта на ВСС в рубриката „Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС – онлайн“.

Днешната среща е насрочена за 10.00 ч. в зала „Универсиада“, в гр. София. Дневният ред включва: откриване на събранието и обявяване на броя на присъстващите прокурори, избор на председател на събранието, избор на мандатна комисия, избор на избирателна комисия, избор на избирателни секции (секционни комисии) и определяне на техния брой, приемане на решение на Общото събрание на прокурорите за времето за изслушване на кандидатите, изслушване и поставяне на въпроси към тях.

Регистрацията на участниците ще започне в 08,30 ч., а началото на събитието ще бъде поставено в 10.00 ч., ако присъстват повече от половината от включените в избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт прокурори. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от броя на присъстващите. Гласуването на решенията по този дневен ред се извършва чрез безжична система за гласуване, наета от специализирани организации, а при невъзможност за осигуряване на такава – чрез вдигане на ръка. За избран/и в органите на общото събрание се смятат кандидатът/кандидатите, получили най-много гласове.

Общото събрание на прокурорите се открива от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров, а след избора на председател се ръководи от него. От състава на събранието се избира мандатна комисия, която се състои от трима членове, освен ако общото събрание не определи друг брой на състава ѝ. За избрани се смятат тримата, получили най-много гласове от присъстващите. Общото събрание избира избирателна комисия и съответния брой секционни избирателни комисии.

Общото събрание приема решение за времето за изслушване на кандидатите за членове от квотата на прокурорите, а въпроси към тях могат да отправят членовете на общото събрание и на избирателната комисия, включително въз основа на получените становища.

Росица Валентинова
2895 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини