Редовно заседание на ВСС

  • 19 юни 2014 07:31

  • 1005
  • 0
Редовно заседание на ВСС
©

Висшият съдебен съвет ще проведе редовното си заседание от 9:30 часа.

Първа точка в дневния ред на магистратите е изборът на административен ръководител на Районна прокуратура град Кнежа. Кандидат за прокуратурата е Красимир Любомиров Кирилов, който е прокурор в Районна прокуратура – Никопол, съобщава "Фокус".

Магистратите ще разгледат проект на решение за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Военен съд.

Членовете на Висшия съдебен съвет ще разгледат постъпили възражения срещу изготвена комплексна оценка при атестиране на магистрати и предложения за периодично атестиране.

Изслушани ще бъдат Златко Христов Каракачанов – прокурор в Софийска районна прокуратура и Момчил Иванов Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси” ще внесе корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 година. Комисията ще разгледа проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства по бюджета на съда за 2014 г. за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии във Върховен касационен съд.

Магистратите ще приемат окончателно програмата на Висшия съдебен съвет за 2014 година.

Последвайте канала на

1005 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини