24 точки са включени в дневния ред на утрешното заседание на Министерски съвет

  • 04 юни 2024 19:31

  • 1414
  • 1
24 точки са включени в дневния ред на утрешното заседание на Министерски съвет
© Булфото (архив)

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 5 юни, от 11 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за отмяна на Решение № 129 на Министерския съвет от 17 февруари 2023 г. за определяне на увеличен размер на таксата за издаване на виза за краткосрочно пребиваване на граждани на Гамбия.

Внася: министър-председателят и министър на външните работи

2. Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Италианската република, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Палермо и консулски окръг, обхващащ територията на провинциите Палермо, Трапани, Агридженто и Калтанисета в област Сицилия, и за назначаване на Фабио Джинопрели – италиански гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република
България в Италианската република със седалище в гр. Палермо и консулски окръг, обхващащ територията на провинциите Палермо, Трапани, Агридженто и Калтанисета в област Сицилия.

Внася: министър-председателят и министър на външните работи

3. Проект на Решение за даване на съгласие за изменение на консулския окръг на Милен Райков – български гражданин, почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България, със запазване на седалище в гр. Варна, от консулски окръг, обхващащ територията на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна, на консулски окръг, обхващащ територията на областите Силистра, Шумен, Добрич и Варна.

Внася: министър-председателят и министър на външните работи

4. Проект на Решение за приемане на Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2023 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, на община Бургас, област Бургас.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. Проект на Решение за обявяване на имоти – частна държавна собственост, за имоти – публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за реализацията на Национален обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството; министърът на транспорта и съобщенията

8. Проект на Решение за обявяване на имоти – частна държавна собственост, за имоти – публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за реализацията на Национален обект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волуяк - Драгоман“.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството; министърът на транспорта и съобщенията

9. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост, на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за реализацията на Национален обект „Модернизация на железопътен участък София – Волуяк“, като част от Проект „Развитие на железопътен възел София“.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството; министърът на транспорта и съобщенията

10. Проект на Решение за възлагане и организиране на дейностите по осъществяване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и прилежащия път до 31 декември 2024 г.

Внасят: министърът на вътрешните работи; министърът на отбраната

11. Проект на Решение за изменение на Решение № 511 на Министерския съвет от 27 юли 2023 г. за определяне на представители на министерствата в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките.

Внася: министърът на иновациите и растежа

12. Проект на Решение за даване на съгласие Управляващият орган на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 15 на сто над определения бюджет на Програмата, във връзка с мерки и дейности за подкрепа на най-нуждаещите се лица.

Внася: министърът на труда и социалната политика

13. Проект на Решение за изменение на Решение № 603 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне състава на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия.

Внася: министърът на образованието и науката

14. Проект на Решение за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2025 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изплащане на стипендии.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи за 2024 г.

Внася: министърът на образованието и науката

18. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Европейския съюз, проведено на 13 и 14 май 2024 г. в Брюксел.

Внася: министърът на образованието и науката

19. Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 на Министерския съвет от 2023 г., и Решение № 297 на Министерския съвет от 2024 г., съгласно списък № 22 и за поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка в приложение „списък № 21“, неразделна част от Решение № 105 на Министерския съвет от 2024 г. и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2024 г.

Внася: министърът на туризма

20. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

Внася: министърът на културата

21. Проект на Решение за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море и частично прехвърлени съгласно Решение № 121 на Министерския съвет от 2013 г. и Решение № 391 на Министерския съвет от 2020 г., и за продължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

Внася: министърът на енергетиката

22. Проект на Постановление за отмяна на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

23. Проект на Постановление за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

24. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

Почти двоен скок в цената на личните карти, одобри служебният кабинет

Последвайте канала на

Валери Зайцев
1414 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2024.06.04 | 20:26

1
Съпрyгът ми и аз свaлиxме излишнитe килoгpами бeз диeтa и cпopт и самo за две сeдмици. Най-ефeктивното лeкаpcтвo, което помогна на милиoни и ще ви пoмогнe:----> shorter.me/keto

Добави коментар

Водещи новини