Пълен списък на членовете и ръководствата на постоянните комисии в СОС

  • 10 февруари 2024 06:14

  • 1501
  • 28
Пълен списък на членовете и ръководствата на постоянните комисии в СОС
© Булфото, архив

Столичният общински съвет избра членовете и ръководствата на постоянните комисии. От Столичната община изпратиха подробен списък, предава Нова. 

Вижте как се разпределиха общинските съветници:

Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика - 17 членове:
1.1. Севделина Георгиева Петрова - председател;
1.2. Росица Юри Николова - зам.-председател;
1.3. Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;
1.4. Димитър Първанов Димитров;
1.5. Благовест Георгиев Георгиев;
1.6. Христо Николаев Копаранов;
1.7. Стефан Атанасов Спасов;
1.8. Грети Иванова Стефанова;
1.9. Димитър Христов Петров;
1.10. Анна Илиева Стойкова;
1.11. Драгомир Христов Младенов;
1.12. Лорита Георгиева Радева;
1.13. Диана Нинова Тонова;
1.14. Войслав Георгиев Тодоров;
1.15. Иван Георгиев Сотиров;
1.16. Ася Тодорова Тодорова;
1.17. Васил Стайков Драганов.

2. Постоянна комисия по финанси и бюджет - 17 членове:
2.1. Димитър Бойков Вучев - председател;
2.2. Иван Янчов Таков - зам.-председател;
2.3. Пламен Иванов Данаилов - зам.-председател;
2.4. Бойко Георгиев Димитров;
2.5. Емилия Божидарова Ангелова;
2.6. Андрей Зографски;
2.7. Благовеста Атанасова Кенарова;
2.8. Росица Юри Николова;
2.9. Драгомир Иванов Драгомиров;
2.10. Ваня Лазарова Тагарева;
2.11. Прошко Начев Прошков;
2.12. Екатерина Евлогиева Йорданова;
2.13. Войслав Георгиев Тодоров;
2.14. Красимир Рангелов Гълъбов;
2.15. Севделина Георгиева Петрова;
2.16. Вили Младенов Лилков;
2.17. Карлос Арналдо Контрера.

3. Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика - 11 членове:
3.1. Ваня Руменова Григорова - председател;
3.2. Саад Таммам Алуани - зам.-председател;
3.3. Антон Господинов Койчев - зам.-председател;
3.4. Борис Бориславов Бонев;
3.5. Марта Руменова Георгиева;
3.6. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
3.7. Георги Валентинов Георгиев;
3.8. Диян Величков Стаматов;
3.9. Диана Нинова Тонова;
3.10. Иван Максимов Пешев;
3.11. Емил Александров Димитров.

4. Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори - 13 членове:
4.1. Красимир Рангелов Гълъбов - председател;
4.2. Емилия Божидарова Ангелова - зам.-председател;
4.3. Лорита Георгиева Радева - зам.-председател;
4.4. Цветелина Калинова Симеонова - Заркин;
4.5. Димитър Първанов Димитров;
4.6. Симеон Борисов Ставрев;
4.7. Димитър Христов Петров;
4.8. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
4.9. Анна Илиева Стойкова;
4.10. Антон Гаро Хекимян;
4.11. Иван Максимов Пешев;
4.12. Еньо Енев Савов;
4.13. Ивайло Христов Йонков.

5. Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба - 9 членове:
5.1. Иван Митьов Виделов - председател;
5.2. Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;
5.3. Димитър Иванов Данаилов - зам.-председател;
5.4. Димитър Петров Шалъфов;
5.5. Марта Руменова Георгиева;
5.6. Христо Николаев Копаранов;
5.7. Димитър Христов Петров;
5.8. Румен Стенли Александров;
5.9. Деян Николаев Николов. 

Новият председател на СОС се обяви против бързото избиране на председателите на комисиите

6. Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие - 13 членове:
6.1. Мирослав Ласло Боршош - председател;
6.2. Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - зам.-председател;
6.3. Венци Венциславов Стойчев - зам.-председател;
6.4. Бонка Сергеева Василева;
6.5. Гергин Александров Борисов;
6.6. Веселин Йорданов Калановски;
6.7. Стефан Атанасов Спасов;
6.8. Антон Гаро Хекимян;
6.9. Диян Величков Стаматов;
6.10. Иван Митьов Виделов;
6.11. Еньо Енев Савов;
6.12. Вили Младенов Лилков;
6.13. Ивайло Йорданов Костадинов.

7. Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация - 17 членове:
7.1. Прошко Начев Прошков - председател;
7.2. Димитър Петров Шалъфов - зам.-председател;
7.3. Иван Максимов Пешев - зам.-председател;
7.4. Борис Бориславов Бонев;
7.5. Бойко Георгиев Димитров;
7.6. Гергин Александров Борисов;
7.7. Грети Иванов Стефанова;
7.8. Бонка Сергеева Василева;
7.9. Антон Гаро Хекимян;
7.10. Татяна Николова Георгиева;
7.11. Диана Нинова Тонова;
7.12. Станислав Чавдаров Младенов;
7.13. Ивайло Христов Йонков;
7.14. Венци Венциславов Стойчев;
7.15. Севделина Георгиева Петрова;
7.16. Пламен Иванов Данаилов;
7.17. Иван Михайлов Алексиев. 

8. Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране - 11 членове:
8.1. Димитър Иванов Данаилов - председател;
8.2. Грети Иванова Стефанова - зам.-председател;
8.3. Николай Вельов Велчев - зам.-председател;
8.4. Драгомир Иванов Драгомиров;
8.5. Стефан Атанасов Спасов;
8.6. Димитър Бойков Вучев;
8.7. Антон Господинов Койчев;
8.8. Драгомир Христов Младенов;
8.9. Станислав Чавдаров Младенов;
8.10. Венци Венциславов Стойчев;
8.11. Иван Георгиев Сотиров.

9. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност - 9 членове:
9.1. Ваня Лазарова Тагарева - председател;
9.2. Румен Стенли Александров - зам.-председател;
9.3. Васил Стайков Драганов - зам.-председател;
9.4. Благовеста Атанасова Кенарова;
9.5. Христо Николаев Копаранов;
9.6. Веселин Йорданов Калановски;
9.7. Николай Вельов Велчев;
9.8. Иван Георгиев Сотиров;
9.9. Карлос Арналдо Контрера.

10. Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност - 15 членове:
10.1. Иван Янчов Таков - председател;
10.2. Андрей Зографски - зам.-председател;
10.3. Карлос Арналдо Контрера - зам.-председател;
10.4. Димитър Първанов Димитров;
10.5. Симеон Борисов Ставрев;
10.6. Благовест Георгиев Георгиев;
10.7. Гергин Александров Борисов;
10.8. Анна Илиева Стойкова;
10.9. Димитър Бойков Вучев;
10.10. Прошко Начев Прошков;
10.11. Ваня Руменова Григорова;
10.12. Ивайло Христов Йонков;
10.13. Ася Тодорова Тодорова;
10.14. Емил Александров Димитров;
10.15. Красимир Рангелов Гълъбов.

11. Постоянна комисия за децата, младежта и спорта - 11 членове:
11.1. Димитър Петров Шалъфов - председател;
11.2. Татяна Николова Георгиева - зам.-председател;
11.3. Еньо Енев Савов - зам.-председател;
11.4. Благовест Георгиев Георгиев;
11.5. Драгомир Иванов Драгомиров;
11.6. Саад Таммам Алуани;
11.7. Екатерина Евлогиева Йорданова;
11.8. Мирослав Ласло Боршош;
11.9. Войслав Георгиев Тодоров;
11.10. Вили Младенов Лилков;
11.11. Иван Михайлов Алексиев.

12. Постоянна комисия за връзки с гражданското общество - 7 членове:
12.1. Николай Вельов Велчев - председател;
12.2. Румен Стенли Александров - зам.-председател;
12.3. Ася Тодорова Тодорова - зам.-председател;
12.4. Бонка Сергеева Василева;
12.5. Благовеста Атанасова Кенарова;
12.6. Марта Руменова Георгиева;
12.7. Драгомир Христов Младенов.

13. Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти - 9 членове:
13.1. Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - председател;
13.2. Екатерина Евлогиева Йорданова - зам.-председател;
13.3. Станислав Чавдаров Младенов - зам.-председател;
13.4. Саад Таммам Алуани;
13.5. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
13.6. Диян Величков Стаматов;
13.7. Иван Михайлов Алексиев;
13.8. Деян Николаев Николов;
13.9. Емил Александров Димитров.

14. Постоянно действащата комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията - 9 членове:
14.1. Бонка Сергеева Василева - председател;
14.2. Антон Гаро Хекимян - зам.-председател;
14.3. Иван Михайлов Алексиев - зам.-председател;
14.4. Благовеста Атанасова Кенарова;
14.5. Иван Митьов Виделов;
14.6. Пламен Иванов Данаилов;
14.7. Ивайло Христов Йонков;
14.8. Васил Стайков Драганов;
14.9. Ивайло Йорданов Костадинов.

Последвайте канала на

Виолета Симеонова
1501 28

Свързани новини

Коментари 28

Добави коментар

2024.05.25 | 10:40

28
❤️ Г­­о­­­р­е­щ­и­­ ­м­о­­м­и­ч­­­е­т­­­а­ ­­в­­и­­­ ­­­о­­ч­­а­­­к­­­в­­а­­­т ­­­-­­­ X­­­1­8­.­­F­U­­N

2024.02.10 | 12:32

27
Иcкaте ли луд ceкc за 2-3 часа, силни epeкции, яpки opгaзми, много cпepмa и повишен тeстoстеpoн! Toвa е подобрена формула на Виa.гpa сeгa е безoпаcнo на всяка възpаcт! Не пpопyскайтe шансa да направите своя ceкc незaбpавим----> use.my/azalfa
Хахаха

2024.02.10 | 09:38

26
Иван Янчов Таков - председател; - това на Янчо Таков синче ли ще да е? Целият комунизъм с цялата му диващина се върна :)

2024.02.10 | 09:36

25
безполезна информация без да е написано кой от коя политическа мафия е.

2024.02.10 | 09:18

24
RUSIJ E WELIKA....

2024.02.10 | 06:42

13
Ваня Григорова мое да е циганка ама е убава циганка. За сметка, на...
ДОЙ.ЧЕВА85 Е КРОКОДИЛ.

2024.02.10 | 07:05

23
Леле, 'баси крокодила! … Е тва можеш ли да го е=б=еш изобщо?!
ДОЙ.ЧЕВА85 Е КРОКОДИЛ.

2024.02.10 | 06:57

22
!!! надежда дой.чева - 15 години затвор са крайно недостатъчни !!! Снимка-Гугъл. Новини Бг /// Снимка и Видеоклип за доказателство. ЦИГАНСКАТА БАБА ЯГА.
ДО 18

2024.02.10 | 06:53

21
Леле, 'баси крокодила! … Е тва можеш ли да го е=б=еш изобщо?!

2024.02.10 | 06:49

20
крокодил - Нарицателно за грозна жена.
ДОЙ.ЧЕВА85 Е КРОКОДИЛ.

2024.02.10 | 06:48

19
ФОТОГРАФО ТИ Ъ ИЪББАЛЛ МАЙКЬЬЯТА.

2024.02.10 | 06:44

18
!!! надежда дой.чева - 15 години затвор са крайно недостатъчни !!! Снимка-Гугъл. Новини Бг /// Снимка и Видеоклип за доказателство. ЦИГАНСКАТА БАБА ЯГА.

2024.02.10 | 06:42

14
!!! надежда дой.чева - 15 години затвор са крайно недостатъчни !!! Снимка-Гугъл. Новини Бг /// Снимка и Видеоклип за доказателство. ЦИГАНСКАТА БАБА ЯГА.
Доста грозен циганин76

2024.02.10 | 06:43

15
Припомняме, че Стойне Ставрев беше задържан през юли 2010 г. в хотел в Несебър, след като беше обявен за общодържавно издирване. На 26 февруари Ставрев сключел договор за ползване на сейф в банката с фалшива лична карта на името на Страхил Радевски. За 4 месеца успял да задигне българска и чужда валута и бижута от сейфове на благоевградчани. При обиск в дома на майката на Ставрев бяха открити отвертки, ключове и договор за наем на банкова касета в ДСК София, където той държал 30 000 евро. Пострадали са 7 клиенти на ЦКБ, най- ощетен е собственикът на КФМ Тодор Наков както и Тонка Трайкова, които съхранявали в банкова касета 300 000 евро. Съдия Карамфилова отложи решението по делото за лятото, като даде възможност на двете страни да предоставят повече доказателства, както за психически и физически дискомфорт, така и за обратното.

2024.02.10 | 06:44

17
!!! Над.ежда Дой.чева е от гражданската квота на ВМРО и е номинирана за кмет на район Люлин - Столична община. Тя е израснала в Люлин и е сред най-разпознаваемите хора в района. Тя е сред най-популярните в социалните мрежи като администратор на Катастрофи в София, Забелязано в София и Люлин. Целта и е да не остават неразкрити нарушители и разбира се, превенция за #безопасностпопътищата. !!!
Есе, което е на почти 10 години.

2024.02.10 | 06:44

16
!! Надежда бивша продавачка на артикули за баня в магазин Бриколаж в Люлин,а сега подвизаваща се с никове ,като Следователката,na di и кой знае още колко фалшиви ти си пример за това,каква не трябва да бъде една жена.Използвайки работата си в Хенди и използващата хората,като пионки може и да постигаш дадени цели,но айде не искаме да сме,като теб и да се правиме на кючекини по разни партита.Ти по-добре си гледай единственото дете,а не да сереш по форумите измишльотини и клевети за хората.Много ти се ще да съм наркоманка и да живея в мизерия,но може само да си мечтаеш за това нещастнице мизерна.Такива,като теб освен,че са грозни отвън са б.о.к.л.у.ц.и и от вътре,което е по-зле,затова и свекърва ти не може да те понася и с караш всеки ден с мъжа си.Та гледай да не те ритнат от семейното ложе та да ти покажат ,къде ти е мястото.Тя се загрижила за чуждото дете,а не гледа собственото си и стои милото в стаята си само,кво му беше наказанието ,тихо и да си кюти там.Мърла злобна си ти и не заслужаваш грам внимание,камо ли да се занимава човек с подобни екскременти ровещи адреси и телефони и пускащи секс обяви на нищо неподозиращите хора.m.s.b.r.ic.o,продавай си незаконните цигари и се гръмни злобо грозна.!!
МНОГО ГРОЗЕН ЦИГАНИН76

2024.02.10 | 06:40

11
ТОЯ КАЛИН ПЪВАНОВ НЕ Е ЛИ КЪМ 68-МИ НАБОР ЧЕ ДОРИ ПО ВЪЗРАСТЕН.

2024.02.10 | 06:41

12
Това са резултати за КАЛИН ПЪРВАНОВ
МНОГО ГРОЗЕН ЦИГАНИН76

2024.02.10 | 06:29

7
КОЙ Е КАЛИН ПЪРВАНОВ.
МНОГО ГРОЗЕН ЦИГАНИН76

2024.02.10 | 06:32

10
ТОЯ ПЛЕШО ЛИ Е БИЛ КАЛИН ПЪРВАНОВ.
17.05.1976г.

2024.02.10 | 06:31

9
ПА Я СЪМ НА 47 ГОДИН ПО СРЕДАТА

2024.02.10 | 06:31

8
Калин Първанов е на 45 години, 23.01.2020
1976

2024.02.10 | 06:20

1
!!! Полина Стан.чева Хамид и надежда дой.чева !!! Снимка-Гугъл. Аларма Бг. Дзвер дойчева , че само като ти гледам Грозната ЧЕ ЧЕ Гадна мутра ЧЕ ЧЕ Грознио увиснал нос че че Тръпки ме побиват. ИЗМАМНИЦИ. ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТИЯ ИЗМАМНИЦИ.

2024.02.10 | 06:28

6
!!! надежда дой.чева - 15 години затвор са крайно недостатъчни !!! Снимка-Гугъл. Новини Бг /// Снимка и Видеоклип за доказателство. ЦИГАНСКАТА БАБА ЯГА. НАДКА ДОЙЧЕВА Е ЦИГАНСКИ БАРОН. ОТ САМОЛЕТ СИ ЛИЧИ ЧЕ Е МАНГАЛКА. ФОТОГРАФО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАКАЗАН.
1976

2024.02.10 | 06:27

5
Ваня Григорова мое да е циганка ама е убава циганка. За сметка, на...

2024.02.10 | 06:22

4
2022.10.04 | 17:08 10 ❤️Здравейте) Казвам се П.а.у.л.а, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ Ja.cat/id398062

2024.02.10 | 06:21

3
!!! В престъпната група влиза и една жена. Лицето, Наде.жда Дой.чева, която се занимава с недвижими имоти като нейната задача е да намира така наречените жертви. Фирмата с която оперира е „Кеър ту ю“ ООД. Актуалното състояние на фирмата към 12.10.2021 година е обявена в несъстоятелност, но това не пречи дамата с половинката си, Стоян К., да се ширят в голяма къща под наем в Банкя. Възниква въпросът: От къде имат пари да поддържат този висок стандарт на живот? !!! ................................................................................. !!! На.дежда Дой.чева е близка приятелка с Поли.на Стан.чева, разобличена от Господари на ефира за изма.ми чрез уреждане на кредити, за което ви пращаме и снимка за доказателство. !!! ......................................................................... !!! Пол.ина Ста.нчева Хамид и На.дежда Дой.чева !!! СНИМКА. Абе това със сигур е една и съща на.дежда дойч.ева с нейната гадна и грозна циганска мутра ама тук малко повече с грим , филтри и фотошоп ресурс е прекалила !!! МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТОВА НЕ Е ИСТИНА.

2024.02.10 | 06:21

2
!!! Що бе тая нали си ремонтира носа за да стане хубавица или вари го, печи го дзверо си е дзвер !!!

Добави коментар

Водещи новини