Вижте какви решения ще взема кабинетът "Денков" утре

  • 06 февруари 2024 17:42

  • 1624
  • 5
Вижте какви решения ще взема кабинетът "Денков" утре
© Булфото (архив)

Министерският съвет ще проведе редовно заседание на 7 февруари, сряда, от 10 часа.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОИМЕННИЯ СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ.

Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012 - 2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНА РАМКА НА НАЦИОНАЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРЕЗАСЕЛВАНЕ, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА" ЕООД - ВАРНА, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: министърът на отбраната

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 1 НОЕМВРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ ИЛИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на здравеопазването 

Денков: Има как да сме финансово отговорни, но това да не бъде за сметка на хората и бизнеса

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 1 НОЕМВРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В „ЗЕЛЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРОМИШЛЕНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УКРАЙНА“ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ (ЮНИДО) С ДОБРОВОЛЕН ФИНАНСОВ ПРИНОС В РАЗМЕР 100 000 ЕВРО (195 583 ЛВ.).

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ И НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на културата

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАНСКО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ ЗА МОРСКО ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-624/23 „СЕМ РЕМОНТ“ ЕООД НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВАРНА, ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 191/2023 Г. С ЖАЛБОПОДАТЕЛ „СЕМ РЕМОНТ" ЕООД И ОТВЕТНИК - ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ВАРНА, ПРИ ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ.

Внася: министърът на финансите

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯ ПО ДЕЛО С-632/23 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В СРОК НА ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ С(2014) 6207 FINAL ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ОТНОСНО СХЕМА ЗА ПОМОЩ № SA.26212 (211/С) И SA.26217 (211/С), ПРИВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЗАМЕНИТЕ НА ГОРСКА ЗЕМЯ, СЪС СТРАНИ - ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на земеделието и храните

15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 И 9 ФЕВРУАРИ В ГР. ГЕНК, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 И 15 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В ГР. ЛА ЮЛП, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ", ПРОВЕДЕНО НА 11 И 12 ЯНУАРИ 2024 Г. В ГР. НАМЮР, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 15 И 16 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ", ПРОВЕДЕНО НА 26 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 29 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

21. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на енергетиката

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

Последвайте канала на

Филип Епитропов
1624 5

Свързани новини

Коментари 5

Добави коментар

2024.05.25 | 10:51

5
❤️ Г­­­о­­­р­­­е­­щ­­и­ ­­м­о­­м­и­­ч­е­т­­а­ ­в­­и­ ­­о­­ч­а­­к­­в­­­а­­т ­-­ X­­1­­­8­.­­­F­­U­­N

2024.02.06 | 21:05

4
Чували ли сте за аналог на виа_грата, който е 3 пъти по-ефективен и напълно безопасен на всяка възраст, а и лекува мъжки болести. Аз лично го пробвах и сега го препоръчвам на всички, това подобри сeкca ни и спаси брака ни. Ето какво може да направи тя----> mub.me/bioex

2024.02.06 | 18:41

3
Да подават оставка!

2024.02.06 | 18:13

1
ИЧ НА УЯ МИ НЕ Е !

2024.02.06 | 18:16

2
Именно

Добави коментар

Водещи новини